Visioon ja missioon

Saku Vallavalitsuse visioon

Ühtne ja avatud kompetentne meeskond

Saku Vallavalitsuse missioon
Saku Vallavalitsus on asjatundlik ja sõbralik abistaja täisväärtusliku elukeskkonna kujundamisel