Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmisest

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 4 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud toimingu (projekteerimistingimuste koostamine vallavalitsuse arhitekti enda ja temaga seotud isiku projekteerimistingimuste taotluse alusel) tegemisel, kuna ametiisiku (arhitekt) asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.