Kasulik teave

Abivajavast või hädaohus olevast lapsest teatamine

1. jaanuarist 2016 hakkas kehtima uus lastekaitseseadus, mis näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse. Abivajavast lapsest teata telefonidel 671 2428 või 671 2439 - lastekaitsespetsialistid või lasteabitelefonil 116 111 (24 h). Hädaohus olevast lapsest teata hädaabinumbril 112.

 

Vanema ja lapse hooldusõigust tutvustav voldik
Mida teha, kui kahtlustate, et last on seksuaalselt väärkoheldud (abimaterjal lapsevanemale ja kontaktid)

______________________________________

Koostööpartnerid

MTÜ Tugi ja Tegu
Heategevuslikud algatused Saku vallas
Marju-Riina Laugen ja Kairi Zaletajev
Tel. 52 76 661, 56 647 135
tugi.tegu@gmail.com


Marena Tugikeskus
Heaolu ja tervise toetusnii noortele, peredele kui ka keskealistele.
Sotsiaalkindlustusameti rahastatav rehabilitatsiooniteenus.
www.marenatugikeskus.ee

______

Seltsing Kukkur
Seltsingu juhataja Vaike Pähn  5588 244
vaike.pahn@gmail.com

______

Saku Valla Lasterikkad
juhatuse liige Kairi Zaletajev 5664 7135
sakupered@gmail.com

______

Seltsing Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka Pensionäride Ühendus  KI-KU-TA-RO- PÜ
Juhatuse esimees Linda Kougija  6074 129
kiisarm@hot.ee

______

MTÜ Saku Valla Invaühing
Juhatuse liige Aita Kruus  5037 743
aita.kruus@mail.ee

______

Seltsing Saku Pensionäride Ühendus Elukaar
Juhatuse esimees Jüri Soome  6041 376
soomekad@hot.ee

______

Saku Valla Diabeetikute Seltsing
Juhatuse liige  Aino Kiiver  6041 050, 5590 358
aino.kiiver@mail.ee

______

Kajamaa Piirkonna Pensionäride Seltsing Meelespea
Juhatuse liige  Elve Viitamees  5650 0767

______

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus
Juhatuse liige Marika Ratnik  5042 406
marika.ratnik@mail.ee

______________________________________