Kasulik teave

Abivajavast või hädaohus olevast lapsest teatamine

1. jaanuarist 2016 hakkas kehtima uus lastekaitseseadus, mis näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse. Abivajavast lapsest teata telefonidel 671 2428 või 671 2439 - lastekaitsespetsialistid või lasteabitelefonil 116 111 (24 h). Hädaohus olevast lapsest teata hädaabinumbril 112.

 
 
 

Vanema ja lapse hooldusõigust tutvustav voldik


Mida teha, kui kahtlustate, et last on seksuaalselt väärkoheldud (abimaterjal lapsevanemale ja kontaktid)

Koostööpartnerid

MTÜ Tugi ja Tegu
Heategevuslikud algatused Saku vallas
Marju-Riina Laugen ja Kairi Zaletajev
Tel. 52 76 661, 56 647 135
tugi.tegu@gmail.com

Seltsing Kukkur
Seltsingu juhataja Vaike Pähn  5588 244
vaike.pahn@gmail.com

MTÜ Saku Valla Lasterikaste Perede Ühendus
Juhatuse liige  Tiia Soomer  5347 3066
svlpy@hot.ee

Seltsing Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka Pensionäride Ühendus  KI-KU-TA-RO- PÜ
Juhatuse esimees Linda Kougija  6074 129
kiisarm@hot.ee

MTÜ Saku Valla Invaühing
Juhatuse liige Aita Kruus  5037 743
aita.kruus@mail.ee

Seltsing Saku Pensionäride Ühendus Elukaar
Juhatuse esimees Jüri Soome  6041 376
soomekad@hot.ee

Saku Valla Diabeetikute Seltsing
Juhatuse liige  Aino Kiiver  6041 050, 5590 358
aino.kiiver@mail.ee

Kajamaa Piirkonna Pensionäride Seltsing Meelespea
Juhatuse liige  Elve Viitamees  5650 0767

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus
Juhatuse liige Marika Ratnik  5042 406
marika.ratnik@mail.ee