Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Saku vallas (2014-2020.6.03.18-0113)

Projekti kestus: 01.02.2019 - 28.02.2021 

Projekti maksumus: 1 523 367 eurot, millest 920 192 eurot on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus ja 603 175 eurot Saku valla omafinantseering.
Kontakt: Peep Pukk, telefon 671 2406, e-post: peep.pukk@sakuvald.ee

Kokkuvõte
Projektiga renoveeritakse Saku vallas tänavavalgustuse taristut järgmistes külades ja alevikes: Sakus, Kiisal, Kurtnas, Tagadil, Tõdval, Kajamaal, Lokutil, Männikul, Metsanurmes, Kasemetsas ja Tammemäel. Renoveerimise käigus vahetatakse välja olemasolevad amortiseerunud valgustid LED-valgustite vastu, rajatakse nii õhu- kui ka maakaabelliine ja renoveeritakse lülitusjuhtimise kilpe.