Vallavalitsuse komisjonid

Projektikomisjon

Vallavalitsus moodustas projektikomisjoni projekteerimistingimuste, planeeringute algatamise taotluste, planeeringute lähteülesannete ning ehitus- ja planeerimisprojektide läbivaatamiseks järgmises koosseisus:
esimees: ehitus- ja planeerimisteenistuse juht;
liikmed: arhitekt, ehitusjärelevalve vaneminspektor, planeeringuspetsialist, ehitusspetsialist, keskkonnaspetsialist. Ehitusspetsialisti määrab nimeliselt  ehitus- ja planeerimisteenistuse juht.