2.05.18

Vallavalitsuse komisjonid

Projektikomisjon

Vallavalitsus moodustas projektikomisjoni projekteerimistingimuste, planeeringute algatamise taotluste, planeeringute lähteülesannete ning ehitus- ja planeerimisprojektide läbivaatamiseks järgmises koosseisus:
esimees:                    ehitus- ja planeerimisteenistuse juht;
liikmed:                    arhitekt, ehitusjärelevalve vaneminspektor, planeeringuspetsialist, ehitusspetsialist, keskkonnaspetsialist. Ehitusspetsialisti määrab nimeliselt  ehitus- ja planeerimisteenistuse juht.

 

Toimetaja: VICTORIA PARMAS