1.11.18

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul hoonestusala suurendamiseks ning katusekalde täpsustamiseks Saku vallas Saku alevikus Kivinuka põik 1 (katastritunnus 71801:005:0531) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 36 kehtestatud Soosaare, Lepiku, Väetisehoidla ja Hiiemäe kinnistute detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 4-4. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 02.11.2018 kuni 16.11.2018 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega suurendatakse hoonestusala 10% ulatuses ning täpsustatakse arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

 

Toimetaja: CHRIS STROOM