21.02.20

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul krundijaotuse täpsustamiseks Saku vallas Männiku külas Männiku tee 140b // 140c (katastritunnus 71801:001:0415) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavalitsuse 16.09.2008 korraldusega nr 958 kehtestatud Männiku tee 140B kinnistu detailplaneeringuga. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 25.02.2020 kuni 10.03.2020 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse krundijaotust.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul krundijaotuse ning arhitektuuriliste, ehituslike või kujunduslike tingimuste täpsustamiseks Saku vallas Tänassilma külas Linamäe tn 1 (katastritunnus 71901:001:0017) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavalitsuse 30.09.2008 korraldusega nr 1006 kehtestatud Linamäe tn 1 ja Linamäe tn 1a kinnistute detailplaneeringuga. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 25.02.2020 kuni 10.03.2020 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse krundijaotust ning arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul hoonestusala täpsustamiseks Saku vallas Saku alevikus Teaduse tn 14a (katastritunnus 71801:005:0085) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 10.06.1999 otsusega nr 34 kehtestatud Traani – Teaduse – Juubelitammede – Tiigi tänavate vahelise ala detailplaneeringu krundiga. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 25.02.2020 kuni 10.03.2020 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala suurust kuni 10% ulatuses.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

Toimetaja: CHRIS STROOM