7.10.19

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul krundijaotuse täpsustamiseks Saku vallas Jälgimäe külas Pärnu mnt 549 (katastritunnus 71801:001:0240) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavalitsuse 05.05.2009 korraldusega nr 362 kehtestatud Autokeskuse kinnistu detailplaneeringuga. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 01.10.2019 kuni 15.10.2019 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse krundijaotust.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul hoonestusala suurendamiseks Saku vallas Saku alevikus Laane tn 26 (katastritunnus 71801:011:0043) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 14.11.2002 otsusega nr 87 kehtestatud Laane 26 kinnistu detailplaneeringuga. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 08.10.2019 kuni 22.10.2019 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku.

Projekteerimistingimustega suurendatakse hoonestusala kuni 10% ulatuses.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

 

Toimetaja: CHRIS STROOM