12.07.19

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel kuni 60 m kõrguse iseseisva mobiilsidemasti püstitamiseks Saku vallas Tänassilma külas Tänassilma tee 65 (katastritunnus 71801:001:1107) kinnistule.

Mast rajatakse piirkonnas mobiilsidelevi tagamiseks ning on mõeldud mobiilsideteenuste pakkujate ühiskasutusse. Tegemist on piirkonna ruumilist keskkonda kujundava olulise rajatisega, seetõttu korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1.

Alates 15.07.2019 kuni 29.07.2019 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ja valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimused anname ehitusseadustiku § 26 lõike 2 punkti 1 alusel olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

Toimetaja: CHRIS STROOM