2.05.19

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste täpsustamiseks Saku vallas Saku alevikus Kivinuka tn 27 (katastritunnus 71801:005:0484) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 36 kehtestatud Soosaare, Lepiku, Väetisehoidla ja Hiiemäe kinnistute detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 1-5. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 02.05.2019 kuni 16.05.2019 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala suurust ja paiknemist ning arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul katusekalde täpsustamiseks Saku vallas Üksnurme külas Allika tee 1 (katastritunnus 71801:003:0977) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavalitsuse 12.10.2010 korraldusega nr 803 kehtestatud Allika kinnistu osa detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 1. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 02.05.2019 kuni 16.05.2019 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul puurkaevu asukoha täpsustamiseks Saku vallas Üksnurme külas Karjakopli tee 5 (katastritunnus 71801:003:0826) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 14.07.2005 otsusega nr 84 kehtestatud Parma 4 kinnistu detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 6. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 02.05.2019 kuni 16.05.2019 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

Toimetaja: CHRIS STROOM