3.12.19

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul vee- ja kanalisatsioonitrassi asukoha täpsustamiseks Saku vallas Tänassilma külas Väljataga detailplaneeringu alal.

Tegemist on Saku Vallavalitsuse 09.08.2005 korraldusega nr 825 kehtestatud Väljataga kinnistu detailplaneeringuga. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 04.12.2019 kuni 18.12.2019 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

Toimetaja: CHRIS STROOM