1.03.16

Põllumajandus ja taimekasvatus
 

Eesti Taimekasvatuse Instituut
Põllumajanduskultuuride kasvatamise, koristusjärgse
töötlemise, säilitamise, toidu- ja sööda kvaliteedi ning
ohutuse alased alus- ja rakendusuuringud, arendustegevus
ja innovatsioon ning põllumajandustehnika katsetamine
Saku, info@etki.ee
 

Older Grupp
Heinasegude kasvatamine, eksportimine, pakendamine, müümine
Saku, 75501, Üksnurme tee 8, Estonia
6041730, info@oldergrupp.ee
Siim Older 51 31 066prof. Hindrek Older51 00 786
www.oldergrupp.ee

 

DairyTec OÜ
Veisefarmidele kaasaegsete tehnoloogiate müük ja paigaldus
Üksnurme tee 8, 75501 Saku, Harjumaa, Eesti
Siim Older 51 31 066; 604 1730, e-mail dairytec@dairytec.eu
http://dairytec.eu

 

Nurmiko Hulgi OÜ
Lillede ja aianduskaupade hulgimüük
Juuliku küla; tel 6737 520; hulgi@nurmiko.ee; www.nurmikohulgi.ee
 
Põllumajandusamet
Saku, Teaduse 2; tel 6712 602; plant@plant.agri.ee
 
Põllumajandusuuringute Keskus
Saku, Teaduse 4/6; tel 672 9137; info@pmk.agri.ee
 
Toimetaja: VICTORIA PARMAS