_______________

Huvihariduse ja huvitegevuse kava 2024

Saku valla noorte ankeetküsitluse raport 2023

Saue koostöögrupp

Saku noorteuuring

_______________

Saku Valla Noortekeskus

Sakus Teaduse 1
Tel. 671 2400

Kiisal Kurtna tee 8
Tel. 607 4009
Administraatori te.l 607 4005

E-post: noortekeskus@sakuvald.ee
Juhataja Kätlin Otstavel

Noortekeskuse koduleht: www.sakuvallanoortekeskus.ee

Kiisa noortekeskuse fb: https://www.facebook.com/KiisaNoortekeskus/
Saku Noortekeskuse FB
Noortekeskuse instagram: 
https://www.instagram.com/saku_valla_noortekeskus/

 

Noored Kotkad ja Kodutütred Kurtna rühm
Piret Reinmann, 508 2299
piretringvee@gmail.com
Saku vald, Kurtna kool
45 liiget
 

Noored Kotkad ja Kodutütred Saku rühm
Ene Ahas, Marco Saar
https://mannikunoored.blogspot.com.ee/
e-post mannikunoored@gmail.com
Saku vald, Saku Gümnaasium
30 liiget

_______________