30.01.19

Saku Valla Noortekeskus
Aadress: Pargi 27, Saku, 75501
Kontakttelefon: 6712 400
Kiisa osakond Kiisa vabaajakeskuses tel. 607 4009, administraatori tel. 6074005
E-post: noortekeskus@sakuvald.ee
Juhataja Liina Nigu
Koduleht: www.sakunoortekeskus.ee
Saku Noortekeskuse FB

 

Noored Kotkad ja Kodutütred Kurtna rühm
Piret Reinmann, 508 2299
piretringvee@gmail.com
Saku vald, Kurtna kool
52 liiget

Noored Kotkad ja Kodutütred Saku rühm
Ene Ahas, Marco Saar
https://mannikunoored.blogspot.com.ee/
e-post mannikunoored@gmail.com
Saku vald, Saku Gümnaasium
30 liiget

Toimetaja: VICTORIA PARMAS