7.09.15
MTRga tegeleva ametniku kontaktid:
Kristi Jõeleht, vallasekretäri abi - perekonnaseisuametnik, telefon 671 2432
 

 

1. juulist 2014 on tegutsemiseks luba vajavaid ettevõtlusvaldkondi senisest vähem. Mõnes valdkonnas kadus vajadus oma tegevus majandustegevuse registris (MTR) registreerida, mõnes valdkonnas asendus see teavitamiskohustusega. Paljud valdkonnad, kus seni oli vajalik luba või registreering, lähevad nö vaba majandustegevuse alla ehk neis tegutsemiseks ei ole eraldi luba või teatamist vaja. Kõigi MTRis registreeritud ettevõtjate andmed kanti uuenenud registrisse automaatselt üle. Ettevõtjad, kellel registris olemise kohustus kadus, kustutati sealt automaatselt. 

Seoses 1. juulil jõustunud majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega on muudatused ka majutusteenuse osutamisel ning kaubanduse valdkonnas tegutsemisel. Turismiseaduse kohaselt on majutusteenuse osutamine nn vaba majandustegevus, millel tegutsemiseks ei ole vaja esitada majandustegevusteadet ega taotleda tegevusluba. Majutusteenust osutavad ettevõtjad, kellel on MTRi registreeringus märge alkohoolse joogiga kauplemiseks majutusruumis või vastuvõtus, peavad 120 päeva jooksul alates MsüSi jõustumisest esitama tulenevalt alkoholiseadusest teate alkohoolse joogiga kauplemise kohta toitlustuse alal.

Kaubandustegevuse seaduse kohaselt majandustegevuse registri registreeringuid üldjuhul enam ei tehta ega ole vaja esitada ka majandustegevusteadet, vaid kui eriseadusega nähakse ette teatud kaupade müügiks majandustegevusteate esitamise kohustus, siis tuleb nimetatud teade esitada vastava eriseaduse alusel. Sellisteks eriseadusteks on alkoholiseadus, tubakaseadus, biotsiidiseadus (biotsiidi hulgimüük), rahva tervise seadus (hambavalgendustoodete hulgimüük). Kehtima jääb ka tänane toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus. Teatamiskohustusega tegevusalal tegutsemiseks esitab ettevõtja infovärava eesti.ee vahendusel majandustegevusteate majandustegevuse registrile, kandes sellega ise vastavad andmed registrisse.

Näiteks kui ettevõtja soovib tegeleda kaubanduse valdkonnas nii alkohoolsete jookide kui ka tubakatoodete müügiga, siis saab ta vastavatest eriseadustest tuleneva kohustuse täita ühe teate esitamisega, märkides kõik ettevõtja tegevuskohad vastavate andmetega, sealhulgas müüdavad kaubad konkreetses tegevuskohas.

Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.

Kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle, küll aga jääb ettevõtjatele võimalus kahe aasta jooksul, s.o kuni 1. juulini 2016, esitada majandustegevusteade majandustegevuse registrile ettevõtja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu. Selle toimingu eest tuleb ettevõtjal vastavalt riigilõivuseadusele tasuda riigilõiv 10 eurot.

Täpsem informatsioon majandustegevuse registri kodulehelt.

 

 

Toimetaja: KRISTI JÕELEHT