29.06.23

Saku vallavolikogu kehtestas uued maamaksu määrad

Maa-amet viis 2022. aastal läbi maade korralise hindamise. Maa korralise hindamise tulemusena määratakse igale katastriüksusele (krundile) ligikaudne maa turuväärtus ehk maa maksustamishind. Hindamise tulemusel selgus, et võrreldes eelmise, 2001. aastal tehtud hindamisega, on maa väärtus tõusnud keskmiselt 8,3 korda.

Maade hindamise tulemusel määratud maa maksustamishind on ühtlasi aluseks maamaksu määramisel.

Uued määrad hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2024

Tulenevalt maamaksuseadusest pidid kohalikud omavalitsused kehtestama maksumäärad vastavalt maa sihtotstarbele hiljemalt 2023. aasta 1. juuliks. 15. juuni volikogu istungil kehtestaski Saku valla volikogu uued maksumäärad, mida hakatakse rakendama 2024. aasta 1. jaanuarist. Uus maksumäär elamumaal ja maatulundusmaal on 0,5% ning ülejäänud sihtotstarbega maal 1,0% maa maksustamishinnast aastas.

Kaitsemeetmed maamaksu tõusu vastu

Kuigi maa väärtus on kordades tõusnud, ei tähenda see maamaksu sama suurt tõusu. Eelmisel aastal riigikogus vastu võetud maamaksuseadus näeb ette maaomanikele maamaksu tõusu  piiravad kaitsemeetmed. See tähendab, et maamaks ei saa võrreldes eelmise aastaga suureneda rohkem kui 10%. Näiteks kui sellel aastal maksis maaomanik maamaksu 100 eurot ja uue arvutuse järgi peaks maks olema 200 eurot, siis saab 2024. aastal võtta temalt maamaksu  ainult 110 eurot. Juhul, kui aastane maamaksu kasv  jääb alla 5 euro, tõuseb maamaks 5 eurot.

Lisaks säilivad kõik senised maksusoodustused ja -vabastused, sealhulgas koduomanike maksuvabastus. Kodualuse maa maksuvabastus rakendub kinnistule, mis on inimese oma,  kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on samal aadressil. Tiheasustusalal kuulub maksuvabastuse alla maksimaalselt 1500 m² ja hajaasustusega alal kuni kaks hektarit.

Rohkem infot maakatastrist ja Maa-ameti veebilehelt

Iga maatüki väärtust saab vaadata uuenenud maakatastris https://minu.kataster.ee/ hindamislehel otsides aadressi või katastritunnuse järgi üles huvipakkuva katastriüksuse ja avades „Maa väärtuse info". Selle all on toodud 2023. ja 2024. aasta maa maksustamishind.

Maa korralise hindamise ja maamaksu kohta saab infot Maa-ameti kodulehelt https://maaamet.ee/maatoimingud-maakataster/maa-hindamine-ja-tehingud/2022-aasta-maa-korraline-hindamine

 

Toimetaja: ANNIKA KUBJA