Juhul kui märkate
- ebaseaduslikult ladestatud jäätmeid või keskkonnareostust, siis andke sellest teada vallavalitsuse keskkonnakaitse inspektorile:

Merili Ring

tel 671 4133, 5199 9341

merili.ring@sakuvald.ee

 

või nutitelefoni Anna Teada äpi kaudu.

 

Juhul kui märkate
- keskkonnareostust või selle ohtu;
- ebaseaduslikku metsaraiet või kalapüüki;
- surnud või haavatud ulukit *
- jäätmete ebaseaduslikku ladestamist;
- massiliselt surnud loomi, linde ja kalu;
- loomade julma kohtlemist või muud keskkonnaalast õigusrikkumist

helistage keskkonnaameti valvetelefonile 1313 (ööpäevaringselt).

* Kui märkate maanteel hukkunud või vigastatud suurulukit - hunti, karu, ilvest, metssiga, punahirve, põtra või metskitse, tuleb sellest teatada Keskkonnaameti valvetelefonil 1313. Suurulukite puhul võtta ühendust kohaliku jahiseltsiga, kes surnud või vigastatud metslooma teelt ära toimetavad.

Teel hukkunud või vigastatud väikeulukitest tuleb teatada maanteeinfokeskuse telefonil 1510, kust edastatakse info piirkonna teedevalitsusele.

Saku valla asulate piires sõiduki alla jäänud või muul viisil hukkunud loomadest saab teatada tööpäeviti Saku Vallavalitsuse telefonil 671 2431.