Elektrienergiat müüvad

Saku alevikus
AS Saku Maja, kontakttelefon: 6 72 9180 (peamiselt korterelamute piirkond);
Elektrilevi OÜ, klienditelefon 1545; rikketelefon 24h 1343;

Kurtna külas
OÜ Livilla, kontakttelefonid 671 9078 ja 502 0831;

ülejäänud valla territooriumil
Elektrilevi OÜ, klienditelefon 1545; rikketelefon 24h 1343.

Kaugküte
Soojust toodab, jaotab ja müüb Saku vallas AS Saku Maja, kontakttelefon 672 9180.