26.06.15

Elektrienergia müüki teostavad:

Saku alevikus
AS Saku Maja, kontakttelefon: 6 72 9180 (peamiselt korterelamute piirkond)
Elektrilevi OÜ, klienditelefon 1545; rikketelefon 24h 1343

Kurtna külas
OÜ Livilla, kontakttelefonid 671 9078 ja 502 0831

Ülejäänud valla territooriumil
Elektrilevi OÜ, klienditelefon 1545; rikketelefon 24h 1343

Kaugküte
Soojuse tootmist, jaotamist ja müüki teostab Saku vallas AS Saku Maja, kontakttelefon 672 9180

Toimetaja: VICTORIA PARMAS