2.08.19

 

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust järgmisele alla piirmäära hankemenetlusega hankele:

1.       Saku vallas Metsanurme külas Laanesalu kinnistule tuletõrje veehoidla ehitus.

Hanke lähteandmete saamiseks ja objektiga tutvumiseks esitada lihtkirjalik taotlus e-postile toivo.alasoo@sakuvald.ee hiljemalt kaks päeva enne pakkumuste esitamise tähtaega.

Pakkumused esitada hiljemalt 09.08.2019 kell 10:00 kirjalikult vormistatuna ja originaalallkirjadega Saku Vallavalitsusse (Teaduse 13 Saku alevik Saku vald) või e-postiga PDF vormingus digitaalselt allkirjastatuna aadressil toivo.alasoo@sakuvald.ee.

 

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust järgmisele alla piirmäära hankemenetlusega hankele:

Saku Gümnaasiumi köögi Teaduse 1  väikeinventar

Pakkumise tegemiseks vajalike lähteandmete saamiseks esitada lihtkirjalik taotlus e-postile anu.ruukholm@sakuvald.ee hiljemalt kaks päeva enne pakkumuste esitamise tähtaega.

Pakkumused esitada hiljemalt 31.07.2019 kell 10:00 e-postiga PDF vormingus digitaalselt allkirjastatuna aadressil anu.ruukholm@sakuvald.ee

 

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust järgmisele alla piirmäära hankemenetlusega hankele:

Saku Gümnaasiumi hoone Teaduse 1 Saku infograafika

Hanke alusdokumentide saamiseks esitada lihtkirjalik taotlus e-postile peep.pukk@sakuvald.ee hiljemalt kaks päeva enne pakkumuste esitamise tähtaega.

Pakkumused esitada hiljemalt 23.07.2019 kell 10:00 e-postiga PDF vormingus digitaalselt allkirjastatuna aadressil peep.pukk@sakuvald.ee.   

 

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust järgmisele alla piirmäära hankemenetlusega hankele:

Saku vallas Lokuti külas Lokuti tee 3 kinnistul paikneva tuletõrje veehoidla vee pidavaks ehitamine.

Hanke lähteandmete saamiseks ja objektiga tutvumiseks esitada lihtkirjalik taotlus e-postile toivo.alasoo@sakuvald.ee hiljemalt kaks päeva enne pakkumuste esitamise tähtaega.

Pakkumused esitada hiljemalt 18.07.2019 kell 10:00 kirjalikult vormistatuna ja originaalallkirjadega Saku Vallavalitsusse (Teaduse 13 Saku alevik Saku vald) või e-postiga PDF vormingus digitaalselt allkirjastatuna aadressil toivo.alasoo@sakuvald.ee.   

 

 

Info Saku valla lihthangete ja riigihangete kohta on leitav riigihangete registrist.

Alla lihthanke piirmäära hangete kohta avaldatakse infot sellel leheküljel.

Saku valla hankekord on leitav siit.

Saku valla 2019. aasta hankeplaan