7.11.19

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust järgmisele alla piirmäära hankemenetlusega hankele:

Saku valla Saku aleviku jõuluvalgustuse projekteerimine ja selle paigaldamine.

Hanke lähteandmete saamiseks ja objektiga tutvumiseks esitada lihtkirjalik taotlus e-postile toivo.alasoo@sakuvald.ee hiljemalt kaks päeva enne pakkumuste esitamise tähtaega.

Pakkumused esitada hiljemalt 12.11.2019 kell 10:00 kirjalikult vormistatuna ja originaalallkirjadega Saku Vallavalitsusse (Teaduse 13 Saku alevik Saku vald) või e-postiga PDF vormingus digitaalselt allkirjastatuna aadressil toivo.alasoo@sakuvald.ee

 

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust järgmisele alla piirmäära hankemenetlusega hankele:

„Saku Spordikeskuse basseiniruumi kliimasüsteemi renoveerimine"

Hanke eesmärgiks on  amortiseerunud  basseiniruumi kliimaseadme täielik renoveerimine või selle asendamine uuega ning sellega kaasnevate ehitustööde teostamine aadressil Tallinna mnt 10b , Saku alevik. 

Hanke alusdokumentide saamiseks esitada lihtkirjalik taotlus e-postile igor.gerasenkov@sakuvald.ee hiljemalt kaks päeva enne pakkumuste esitamise tähtaega. Objektiga tutvumiseks palun samuti pöörduda mainitud e-posti aadressil.

Pakkumused esitada hiljemalt  13.11.2019 kell 10:00 e-postiga PDF vormingus digitaalselt allkirjastatuna aadressil igor.gerasenkov@sakuvald.ee.