8.04.19

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust järgmistele alla piirmäära hankemenetlusega hangetele:

  1. Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste põrandate hooldus;
  2. Lasteaed Terake piirdeaia ehitus;
  3. Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste ehitus-remonttööd.

Hangete alusdokumentide saamiseks esitada lihtkirjalik taotlus e-postile marko.kibuspuu@sakuvald.ee hiljemalt kaks päeva enne pakkumuste esitamise tähtaega.

Pakkumused esitada hiljemalt 18.04.2019 kell 10:00 kirjalikult vormistatuna ja originaalallkirjadega Saku Vallavalitsusse (Teaduse 13 Saku alevik Saku vald) või e-postiga PDF vormingus digitaalselt allkirjastatuna aadressil marko.kibuspuu@sakuvald.ee.   

 

Info Saku valla lihthangete ja riigihangete kohta on leitav riigihangete registrist.

Alla lihthanke piirmäära hangete kohta avaldatakse infot sellel leheküljel.

Saku valla hankekord on leitav siit.

Saku valla 2019. aasta hankeplaan