Informatsiooni Saku Vallavalitsuse välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate elektroonsest riiklikust riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/, valides "Register", "Hanke otsing" ja kirjutades rubriiki "Hankija" sõnad "Saku Vallavalitsus".

Alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete info ja pakkumise esitamise kutsed on leitavad sellelt lehelt.

 

Kutsume pakkujaid  esitama pakkumust riigihanke väikehankes: „Saku valla kruusateede pindamiseks tehniliste tingimuste koostamine".

Hanke alusdokumentide saamiseks edastada lihtkirjalik taotlus e-postile august.albert@sakuvald.ee hiljemalt 11.03.2021 kell 10:00.

 

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 15.03.2021 kell 10:00,  e-posti teel aadressidele saku@sakuvald.ee.

 

 

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust väikehankele „Mänguväljaku projekteerimine".

Hanke lähteandmete saamiseks ja objektiga tutvumiseks esitada lihtkirjalik taotlus e-postile silver.riisalo@sakuvald.ee  hiljemalt üks päev enne pakkumuste esitamise tähtaega.

Pakkumused esitada hiljemalt 10.03.2021 kell 11:00, digiallkirjastatult e-postile: hange@sakuvald.ee või läbi Mercelli keskkonna aadressil www.mercell.com. Pakkuja vastutab sidevahendite toimimise eest.