Informatsiooni Saku Vallavalitsuse välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate elektroonsest riiklikust riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/, valides "Register", "Hanke otsing" ja kirjutades rubriiki "Hankija" sõnad "Saku Vallavalitsus".
Alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete info ja pakkumise esitamise kutsed on leitavad sellelt lehelt.

_____________________

KUTSED PAKKUMUSE ESITAMISEKS

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust järgmises väikehankes "Aspiratsioonisüsteemi ostmine Saku Gümnaasiumile".
Pakkumused esitada hiljemalt 04.10.2022 kell 11.00 kirjalikult vormistatuna ja originaalallkirjadega Saku Vallavalitsusele e-postiga PDF vormingus digitaalselt allkirjastatuna aadressil saku@sakuvald.ee või läbi Mercelli keskkonna aadressil www.mercell.com

Hanke kutse
Tehniline kirjeldus
Hankelepingu projekt
Pakkumuse maksumus

_________________

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust väikehankes "Saku mõisapargi teede projekteerimine".
Hanke alusdokumentide osas selgituste saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile toivo.alasoo@sakuvald.ee.
Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 30.09.2022 kell 10.00,  e-posti teel aadressile saku@sakuvald.ee  või läbi Mercell keskkonna.

Hanke kutse
Tehniline kirjeldus. Lisad 1-8
Hankelepingu projekt
Pakkumuse maksumus

_________________

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust väikehankele „Saku valla Saku aleviku spordi-ja puhkeala Vääna jõe äärse osa detailplaneeringu koostamine".
Pakkumused esitada hiljemalt 29.09.2022 kell 10.00, digiallkirjastatult e-postile: saku@sakuvald.ee või läbi Mercelli keskkonna aadressil www.mercell.com. Pakkuja vastutab sidevahendite toimimise eest.

Hanke kutse
Tehniline kirjeldus
Pakkumuse maksumus
Hankelepingu projekt
Ehitusprojekt

 _____________________