Informatsiooni Saku Vallavalitsuse välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate elektroonsest riiklikust riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/, valides "Register", "Hanke otsing" ja kirjutades rubriiki "Hankija" sõnad "Saku Vallavalitsus".

Alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete info ja pakkumise esitamise kutsed on leitavad sellelt lehelt.

_____________________

KUTSED PAKKUMUSE ESITAMISEKS

 

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust järgmises väikehankes „Kurtna Kooli köögitehnika ostmine ja paigaldus".

Pakkumused esitada hiljemalt 21.10.2021 kell 11.00 kirjalikult vormistatuna ja originaalallkirjadega Saku Vallavalitsusele e-postiga PDF vormingus digitaalselt allkirjastatuna aadressil saku@sakuvald.ee või läbi Mercelli keskkonna aadressil www.mercell.com

Hanke kutse
Hankelepingu projekt
Tehniline kirjeldus
Vorm 1 - Pakkumuse maksumuse esildis

_____________________

Kutsume pakkujaid  esitama pakkumust väikehankes: „Trapi tee projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve".

Hanke alusdokumentide osas selgituste saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile august.albert@sakuvald.ee . Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 23.09.2021 kell 11.00,  e-posti teel aadressile saku@sakuvald.ee  või läbi Mercell keskkonna.

Hanke kutse
Hankelepingu projekt
Vorm 1 - Pakkumuse maksumuse esildis
Vorm 2 - Pakkuja kogemus sarnaste teenuste osas
Vorm 3 - CV

_____________________

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust väikehankele „Saku mõisapargi tiigi setetest puhastamise omanikujärelevalve". NB! 15.09.2021 hanke alusdokumente (hanke kutse, lisa 1 – tehniline kirjeldus, pakkumuste esitamise tähtaeg) muudetud.

Pakkumused esitada hiljemalt 24.09.2021 kell 12.00, digiallkirjastatult e-postile: saku@sakuvald.ee või läbi Mercelli keskkonna aadressil www.mercell.com. Pakkuja vastutab sidevahendite toimimise eest.

Hanke kutse
Käsundusleping
Pakkumise maksumuse esildis
Lisa 1 - Tehniline kirjeldus

_____________________

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust väikehankele „Saku mõisapargi tiigi setetest puhastamine". NB! 15.09.2021 muudetud tehnilist kirjeldust ja hanke kutset.

Pakkumused esitada hiljemalt 24.09.2021 kell 11.00, digiallkirjastatult e-postile: saku@sakuvald.ee või läbi Mercelli keskkonna aadressil www.mercell.com. Pakkuja vastutab sidevahendite toimimise eest.

Hanke kutse
Tehniline kirjeldus
Tehnilise kirjelduse lisa 1
Pakkumuse maksumuse esildis
Hankeleping

______________________________________________