14.11.18

Hange Laane ja Taevakaare tänavat ühendava kergliiklustee rajamiseks
Saku Vallavalitsus kuulutab välja hanke Juuliku külla rajatava Laane ja Taevakaare tänavat ühendava kergliiklustee rajamiseks. Hankega seotud dokumentide saamiseks palun pöörduda e-kirjaga aadressil toivo.alasoo@sakuvald.ee. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 21.11.2018 kell 09.00.
Lähteandmed hinnapakkumise koostamiseks
 

 

Info Saku valla lihthangete ja riigihangete kohta on leitav riigihangete registrist.

Alla lihthanke piirmäära hangete kohta avaldatakse infot sellel leheküljel.

Saku valla hankekord on leitav siit.

Saku valla 2018. aasta hankeplaani kinnitamine lisa

 

Saku Vallavalitsus soovib alustada uue arengukava koostamisega ning seetõttu otsime partnerit, kes aitaks meil seda protsessi juhtida ja läbi viia.

Hinnapakkumine peab sisaldama kogu arengukava uuendamise protsessi juhtimist (moodustatakse arengukava juhtrühm, määratletakse valdkondade esindajad) ja koostamise konsulteerimist sh:

·        lähteolukorra analüüsi koostamise juhendamist (koostab vallavalitsus);

·        arengukava juhtrühma koosolekute korraldamist (4-5 korda);

·        veebipõhise küsitluse korraldamist valla elanike seas;

·        strateegiapäeva korraldamist valdkondade esindajatele arengueelduste ja kitsaskohtade defineerimiseks ning eesmärkide määratlemiseks sisendi saamiseks;

·        arenguseminari korraldamist (traditsiooniline sündmus kus osalevad hallatavate asutuste juhid, vallavalitsus, volikogu ja volikogu komisjonide liikmed) - arutatakse läbi esialgne strateegia ja tehakse vajalikud täiendused;

·        arengukava dokumendi (eelnõu) vormistamist ja esitlemist enne I lugemist volikogu komisjonide ühiskoosolekul (I lugemine toimub 2019 juunikuu volikogus).

Arengukava uuendamise protsessi algus on november 2018 ning lõpp juuni 2019.

Vallavalitsuse ülesanne on:

·        juhtrühma ja töörühmade moodustamine, osalejate informeerimine, osapoolte kaasamine;

·        ruumide, kohvipauside jms kulude katmine;

·        arengukava menetlemise korraldamine, sh avalikustamine, muudatusettepanekute osas seisukoha kujundamine, II lugemine volikogus.

 

Palun esitage oma hinnapakkumine hiljemalt 31. oktoobril 2018 e-postile helemall.kink@sakuvald.ee