2.09.19

Hajaasustuse programm 2019

Toetuse saajad 2019. aastal

1.Toetuse saaja: Eva Špongolts
Projekti nimetus: Untaugu talu, Saue küla omapuhasti rajamine
Toetuse maksimaalne suurus on 4 439,69 eurot

2. Toetuse saaja: Ivo Aasma
Projekti nimetus: Männi tee 2b omapuhasti rajamine
Toetuse maksimaalne suurus on 5 330,52 eurot

3. Toetuse saaja: Tiina Vernik
Projekti nimetus: Raudtee 14, Saku puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine
Toetuse maksimaalne suurus on 2 969,91 eurot

4. Toetuse saaja: Rivo Karu, kaastaotleja Aire Vabaoja
Projekti nimetus: Saue küla, Rõõmussaare tee ehitus

Toetuse maksimaalne suurus on 1 357,88 eurot

Hajaasustuse programm 2018

Hajaasustuse programm 2017

Toetuse saajad 2017

Hajaasustuse programm 2016

Toetuse saajad

Hajaasustuse programm 2015

Toetuse saajad

Hajaasustuse programm 2014

Toetuse saajad

 

Aruande vormid leiad siit.

Info:
Hele-Mall Kink, telefon 671 2405, helemall.kink@sakuvald.ee
 

Toimetaja: SIIRI RAAGMETS