Ettevõtlusnõustamine ja -toetused:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus - www.heak.ee
Nõustab tasuta nii ettevõtjaid kui kodanikeühendusi valdkondades: ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine; arendusprojektid ja äriplaanid; info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta; noorte ettevõtlikkuse edendamine; Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel; maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina; osalus ümarlaudades; koolituste ja infopäevade korraldamine.


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - www.pria.ee


MTÜ Nelja Valla Kogu - www.4kogu.ee
Nelja Valla Kogu on LEADER piirkondlik tegevusgrupp, mis ühendab Harku, Saue, Saku ja Kiili valda ja mille kaudu on Saku valla ettevõtjatel võimalus toetust taotleda.

 

Laenud ja tagatised:
Maaelu Edendamise Sihtasutus - www.mes.ee
KredEx - www.kredex.ee

Ettevõtete taustainfo:
Krediidiinfo - www.krediidiinfo.ee
Kompass - www.kompass.com

Muu oluline info ettevõtjale:
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon - www.evea.ee
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda - www.koda.ee
Eesti Väliskaubanduse Liit - www.icc-estonia.ee
Eestimaa Talupidajate Keskliit - www.taluliit.ee
Harju Taluliit - www.hot.ee/htl
Eesti Maaturism - www.maaturism.ee
Maksu- ja Tolliamet - www.emta.ee
Eesti Töötukassa - www.tootukassa.ee