Vallavalitsuse koosseis

Saku Vallavalitsus on 4-liikmeline. Vallavalitsusse kuuluvad:
vallavanem  Marti Rehemaa
abivallavanem Tanel Ots
vallavalitsuse liige Kalle Pungas
vallavalitsuse liige Rando Kruuse

 

Vallavanemal on valituks osutumise päevast volitus moodustada valitsus. Vallavalitsus saab oma volitused volikogult valitsuse ametisse kinnitamise päevast.

Vallavalitsus:
1) valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest;
2) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele;
3) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse;
4) lahendab küsimusi, mis on seadusega delegeeritud valitsusele.

 

Koosseisud aastatel 1993-2018

 

2017 valimised  
vallavanem Marti Rehemaa
abivallavanem Tanel Ots
vallavalitsuse liige Kalle Pungas

vallavalitsuse liige

 

Arvo Pärniste
2013 valimised  
vallavanem

Janeck Leppik (kuni 18.09.2014)

Tiit Vahenõmm (alates 16.10.2014)

ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
majandusteenistuse juht Virko Kolks
finantsteenistuse juht Evelin Normak

sotsiaalhoolekandeteenistuse juht

 

Eike Hunt
2009 valimised  
vallavanem Kuno Rooba
abivallavanem- palgaline valitsusliige Arvo Pärniste
abivallavanem Toivo Alasoo
finantsteenistuse juht Evelin Normak
majandusjuht Virko Kolks
2005 valimised  
vallavanem Arvo Pärniste
abivallavanem Toivo Alasoo
finantsteenistuse juht Enda Vuurmann (kuni 02.2006)
sotsiaalhoolekandeteenistuse juht Eda Esperk

palgaline vallavalitsuse liige

 

Kalle Pungas
2002 valimised  
vallavanem Sven Kesler
abivallavanem- majandusteenistuse juht Toivo Alasoo
finantsteenistuse juht Enda Vuurmann

sotsiaalhoolekandeteenistuse juht

 

Eda Esperk
1999 valimised  
vallavanem Arvo Pärniste
abivallavanem- majandusteenistuse juht Toivo Alasoo
abivallavanem Kalle Pungas
ökonoomikateenistuse juht Enda Vuurmann
maakorraldusteenistuse juht Anne Kivilaid
sotsiaalhoolekandeteenistuse juht Eda Esperk

haridus- ja kuultuuriteenistuse juht

 

Anneli Kana
1996 valimised  
vallavanem Arvo Pärniste
vallasekretär Tiina Kivestu
ökonoomikateenistuse juht Enda Vuurmann
maakorraldusteenistuse juht Anne Kivilaid

sotsiaalhoolekandeteenistuse juht

 

Eda Esperk
1993 valimised  
vallavanem Arvo Pärniste
vallasekretär Tiina Kivestu
arendusnõunik Rein Nigul
kultuurinõunik Helle Pärlin
kommunaalnõunik Rein Aluri
ökonoomikanõunik Tiina Zirk
sotsiaalnõunik Eda Esperk