Saku Vallavalitsusel on 11  hallatavat asutust, mis pakuvad haridus-, spordi-, kultuuri-, raamatukogu- ja sotsiaalhoolekandeteenust.

Saku Gümnaasium
Kurtna Kool
Kajamaa Kool
Saku Lasteaed Päikesekild
Saku Lasteaed Terake
Saku Muusikakool
Saku Valla Spordikeskus
Saku Päevakeskus
Saku Vallaraamatukogu
S
aku Valla Noortekeskus

Saku Valla Kultuurikesksu
          Saku Huvikeskus
          Kiisa Rahvamaja