Valimised

Saku valla valimiskomisjon

esimees: Siiri Raagmets, e-post siiri.raagmets@sakuvald.ee, telefon 520 2505
aseesimees: Maie Lipso
liikmed: Tõnu Akkel, Evi Rentik ja Merike-Melaine Kuimet.

Valla valimiskomisjon asub Juubelitammede tee 15, Saku alevik, Saku Vallavalitsus.

Saku valla valimiskomisjoni otsused leiad siit

Saku valla valimiskomisjoni tööaeg

Esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval kell 15-17

Neljapäeval ja reedel kell 9-12

Dokumentide toomisel palume võimalusel helistada ette telefonil 52 02 505.

Kokkuleppel valimiskomisjoni esimehega on võimalik tuua dokumente ka muul ajal.

Dokumente saab esitada valimiste infosüsteemis VIS https://vis.valimised.ee, paberil või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel.

 

Saku valla valimiskomisjoni 10.09.2021 otsus nr 5 "Kandidaatidele registreerimisnumbri andmine"

 

 

  Valimised 2021

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021

Info valimiste kohta on leitav veebilehelt www.valimised.ee

Olulised valimistoimingud ja tähtaajad

Alates 18.08 kuni 02.09 tuleb esitada valimisliit valla valimiskomisjonile registreerimiseks.

Aletes 18.08 kuni 07.09 kuni kella 18ni saab esitada kandidaate registreerimiseks.

Info kandideerimiseks esitatavate dokumentide kohta

Juhend kandidaatide esitamiseks

Samuti on kuni 07.09 kella 18ni võimalik igal valimistel osaleval erakonnal või valimisliidul esitada üks jaoskonnakomisjoni liikmekandidaat.

Jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi nõusolekuvorm

 

  Valimised 2017

16. oktoobril 2017 tegi Saku valla valimiskomisjon jaoskonnakomisjonidelt laekunud protokollide alusel ning elektrooniliselt hääletanud valijate hääletamistulemuste alusel kindlaks valijate nimekirjadesse kantud valijate arvu, hääletamissedeli saanud valijate arvu, hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute hääletamissedelite arvu ning kandidaatidele, erakondadele ja valimisliitudele antud häälte arvu. Saadud tulemust kontrolliti hääletamissedelite ja nimekirjades olevate allkirjade ning märgete ülelugemise teel.

Valimiskomisjon kinnitas hääletamistulemuste protokolli ning valimistulemuste protokolli.

Saku valla valimistulemusi saab vaadata siit

Kui valimiskomisjoni otsuste või toimingute kohta kaebusi ei esitata, koguneb Saku valla valimiskomisjon volikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide registreerimiseks 20. oktoobril 2017 kell 11.00.

Saku valla valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 13 "Saku Vallavolikogu liikmete registreerimine".

Saku valla valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 14 "Saku Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine".