Valimised

Saku valla valimiskomisjon

esimees: Siiri Raagmets, e-post siiri.raagmets@sakuvald.ee, telefon 520 2505
aseesimees: Maie Lipso
liikmed: Tõnu Akkel, Evi Rentik ja Merike-Melaine Kuimet.

Valla valimiskomisjon asub Juubelitammede tee 15, Saku alevik, Saku Vallavalitsus

Saku valla valimiskomisjoni otsused leiad siit

Saku valla valimiskomisjoni otsus nr 6 Saku Vallavolikogu liikmete registreerimine".

Saku valla valimiskomisjoni otsus nr 7 "Saku Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine".

Saku valla valimiskomisjoni otsus nr 8 "Lisamandaatide kinnitamine".

 

 

  Valimised 2021

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimusid 17. oktoobril 2021
Info valimiste kohta on leitav veebilehelt www.valimised.ee

valimistulemused Saku vallas