Valimised

Saku valla valimiskomisjon

esimees: Siiri Raagmets, e-post siiri.raagmets@sakuvald.ee, telefon 520 2505
aseesimees:
liikmed: Tõnu Akkel, Maie Lipso, Evi Rentik ja Merike-Melaine Kuimet.

Valla valimiskomisjon asub Juubelitammede tee 15, Saku alevik, Saku Vallavalitsus.

Saku valla valimiskomisjoni otsused leiad siit
 

  Valimised 2021

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021

Info valimiste kohta on leitav veebilehelt www.valimised.ee

 

  Valimised 2017

16. oktoobril 2017 tegi Saku valla valimiskomisjon jaoskonnakomisjonidelt laekunud protokollide alusel ning elektrooniliselt hääletanud valijate hääletamistulemuste alusel kindlaks valijate nimekirjadesse kantud valijate arvu, hääletamissedeli saanud valijate arvu, hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute hääletamissedelite arvu ning kandidaatidele, erakondadele ja valimisliitudele antud häälte arvu. Saadud tulemust kontrolliti hääletamissedelite ja nimekirjades olevate allkirjade ning märgete ülelugemise teel.

Valimiskomisjon kinnitas hääletamistulemuste protokolli ning valimistulemuste protokolli.

Saku valla valimistulemusi saab vaadata siit

Kui valimiskomisjoni otsuste või toimingute kohta kaebusi ei esitata, koguneb Saku valla valimiskomisjon volikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide registreerimiseks 20. oktoobril 2017 kell 11.00.

Saku valla valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 13 "Saku Vallavolikogu liikmete registreerimine".

Saku valla valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 14 "Saku Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine".