Valimised

Riigikogu valimistel täidab valimisjuhi ülesandeid vallasekretär Siiri Raagmets.
E-posti aadress siiri.raagmets@sakuvald.ee, telefon 5202505.

 

Valla valimiskomisjon asub Teaduse 13, Saku alevik, Saku Vallavalitsus.

Saku valla valimiskomisjoni liikmed:

esimees Siiri Raagmets

aseesimees 

liikmed: Tõnu Akkel, Maie Lipso, Evi Rentik ja Merike-Melaine Kuimet.

 

Saku valla valimiskomijsoni otsused leiad siit

 

16. oktoobril 2017 tegi Saku valla valimiskomisjon jaoskonnakomisjonidelt laekunud protokollide alusel ning elektrooniliselt hääletanud valijate hääletamistulemuste alusel kindlaks valijate nimekirjadesse kantud valijate arvu, hääletamissedeli saanud valijate arvu, hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute hääletamissedelite arvu ning kandidaatidele, erakondadele ja valimisliitudele antud häälte arvu. Saadud tulemust kontrolliti hääletamissedelite ja nimekirjades olevate allkirjade ning märgete ülelugemise teel.

Valimiskomisjon kinnitas hääletamistulemuste protokolli ning valimistulemuste protokolli.

Saku valla valimistulemusi saab vaadata siit

Kui valimiskomisjoni otsuste või toimingute kohta kaebusi ei esitata, koguneb Saku valla valimiskomisjon volikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide registreerimiseks 20. oktoobril 2017 kell 11.00.

Saku valla valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 13 "Saku Vallavolikogu liikmete registreerimine".

Saku valla valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 14 "Saku Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine".