Sisukord

Saku valla kuldmärgi omanikud
Saku valla hõbemärgi omanikud
Saku valla vapimärgi omanikud
Saku valla ettevõtlusauhinna omanikud
Auhinna aasta tegu omanikud

Saku valla tunnustusavaldused on

  • Saku valla teenetemärk,
  • Saku valla vapimärk,
  • Saku valla logoga rinnamärk,
  • Saku valla tänukiri,
  • ettevõtlusauhind,
  • auhind aasta tegu.

Saku valla teenetemärgid (kuld- ja hõbemärk) ja ettevõtlusauhinna annab Saku Vallavolikogu esimees üle üks kord aastas iseseisvuspäeva kontsertaktusel. Teenetemärgi ja ettevõtlusauhinna kandidaate oodatakse iga aasta 1. detsembriks ning ettepanekuid tunnustamiseks võib esitada igaüks.

Kuldmärk antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Saku vallale osutatud erakordselt väljapaistvate teenete eest. Kuldmärgi andmise aluseks võib olla isiku pikaajaline töö või looming, mis on aidanud oluliselt kaasa kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Saku vallas.

Hõbemärk antakse füüsilisele isikule auavaldusena Saku vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Hõbemärgi andmise aluseks võib olla isiku töö või looming, mis on toonud märgatavat kasu kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Saku vallas.

Saku valla vapimärk antakse auavaldusena füüsilisele isikule silmapaistva saavutuse või valla huvides tegutsemise eest. Vapimärgi ja tunnistuse annab üle volikogu esimees või vallavanem vastavalt esitatud taotlustele mõnel pidulikul üritusel.

Ettevõtlusauhinda antakse välja 2016. aastast. See antakse ettevõtjale, kelle tegevus on jätnud olulise jälje vallakogukonna ellu ja mõjutanud positiivselt piirkonna arengut.

Auhinda aasta tegu antakse välja alates 2016. aastast. See antakse igal aastal üksikisikule, isikute grupile, asutusele, ettevõttele või organisatsioonile, kes on teinud teo, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke, nende väärtusi või olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks või toonud Sakule kui paikkonnale tuntust. Auhinnaks on mälestusese, mis antakse kätte iseseisvuspäeva tähistamiseks korraldataval üritusel.

 

Saku valla tunnustamise kord

Saku valla tunnustusavalduse taotlusvorm

 

Laste sündide pidulik tähistamine

2005. aastal hakati vallas tähistama pidulikult laste sünde, kinkides igale uuele vallakodanikule Saku valla logo kujulise hõbedast kaelaketiripatsi. Selle aimatav linnupesakasti motiiv sümboliseerib kodu looduse keskel, meenutades lapsele sünnipaika, Saku valda.
 

Saku kevadlaat

Igal aastal maikuus toimub Saku kevadlaat, mis on meeldejääv oma mitmekülgse kaubavaliku ja toreda kultuuriprogrammiga ning tegevustega, mille tulu läheb heategevuseks. Saku kevadlaata korraldab Saku Lõviklubi koostöös Saku vallavalitsusega.

 

Kuldmärgi omanikud

2021
Maie Krestinov

2020
Inga Nurme
 
2019
Ulvi Läänemets
 
2018
Eda Esperk

2017
Anne Moses
Ingrid Põder
 
2016
Mati Polman
Toivo Alasoo
 
2015
Marianne Rande
 
2014
Lemmi Oro
Viive Rosenberg
Arvo Pärniste
 
2013
Ago Järva
 
2012
Hans Tomson
Mart Prikk
Milvi Rookäär
Rain Oks
 
2011
Helle Pärlin
Alma Kallion
Vello Eensalu
 
2010
Arvi Aasma
 
2008
Ülo Sirp
 
2007
Vilve Tava
 
2006
Aime Tamm
Sirje Õruste
 
2005
Jaak King                       
 

algusesse

Hõbemärgi omanikud

2021
Kaarel Vilu
 
2020
Anneli Kana
Argo Zirk
Tiiu Zirnask
 
2019
Eve Laiverik
 
2018
Kaire Põld
Priit Grünberg
Tiiu Rõuk
Virko Kolks 
 
2017
Tiina Saarepuu
Helle Talts
 
2015

Terje Alev
Inge Ehatamm
Reet Schumann
Merike Toompärg

2014
Eve Lutter

2013
Aili Brett

2012
Ly Madissoon                       
Viivi Rehemaa                      
Rein Tali 
Kalju Aruaas
 
2011
Leili Villemsoo                      
Johannes Müür                      
Aino Kiiver                           
Aime Järva 
 
2009
Anne-Helle Kekk                  
Leo Pivnik   
         
2008
Evi Johandi                          
Renate Fedotova
 
2007
Mati Polman                          
Kersti Ulmas      
 
2006
Enda Vuurmann               
Indur-Toomas Talkop                      
 

algusesse

 

Vapimärgi omanikud

2021

Diana Põld
Leho Vilu
Reet Vilu
Marika Järve
Raul Laugen

2020

Tiiu Treufeldt
Piret Sahva
Sirje Oja
Airi Maasalu
Ene Loddes

2019
Carmen Alasoo
Marika Liivik
Rein Rinne
Sirje Subbe-Tamm
Arne Zirk
Aide Vungo
Viktor Kekk

2018

Hanno Tamm
Jaak Tiirmaa
Sille Kevvai
Anneli Sulin

2017

Marit Aro
Rein Kobin
Arvo Laud
Ene Linnutaja
Maire Laur
Evelin Normak

2016

Riho Evendi
Sirje Villo
Reet Videse
Krista Polman
Kersti Kivi
Helen Kelo
Marianne Õun
Karin Tenisson-Alev
algusesse

 

Ettevõtlusauhinna omanikud

2021 - Hedwig Seaver (Roosid ja Okkad OÜ)

2019 - Taivo Puuorg (Avantirent)

2018 - Enno ja Marek Harjak (AS EstPak Plastik)

2017 - Reimo Metsküll ja Peeter Oja (Saku Korterid OÜ)

2016 - Jüri Zoova (AS Evelekt)

2015 - Jaan Plado (Rebellis OÜ)
algusesse

 

Auhinna aasta tegu omanikud

Aasta tegu 2019 - Kiriku ehitamine Sakku

Aasta tegu 2018 - Saku välijõusaali avamine

Aasta tegu 2017 - Ukase kohviku avamine Sakus

Aasta tegu 2016 - Saku saalihoki meeskonna Eesti meistriks tulek

Aasta tegu 2015 - Saku gümnaasiumi juurdeehitus
algusesse