16.10.19

Saku vald on loonud meeldejäävad traditsioonid

 

Tunnustamine

Saku valla tunnustusavaldused on:
Saku valla teenetemärk;
Saku valla vapimärk;
Saku valla logoga rinnamärk;
Saku valla tänukiri;
ettevõtlusauhind;
auhind aasta tegu.

Saku valla teenetemärgid (kuld- ja hõbemärk) ja ettevõtlusauhinna annab Saku Vallavolikogu esimees üle üks kord aastas iseseisvuspäeva kontsertaktusel. Teenetemärgi ja ettevõtlusauhinna kandidaate oodatakse iga aasta 1. detsembriks ning ettepanekuid tunnustamiseks võib esitada igaüks.

Kuldmärk antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Saku vallale osutatud erakordselt väljapaistvate teenete eest. Kuldmärgi andmise aluseks võib olla isiku pikaajaline töö või looming, mis on aidanud oluliselt kaasa kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Saku vallas.

Hõbemärk antakse füüsilisele isikule auavaldusena Saku vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Hõbemärgi andmise aluseks võib olla isiku töö või looming, mis on toonud märgatavat kasu kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Saku vallas.

Ettevõtlusauhinda antakse välja 2016. aastast. See antakse ettevõtjale, kelle tegevus on jätnud olulise jälje vallakogukonna ellu ja mõjutanud positiivselt piirkonna arengut.

Saku valla tunnustamise kord

Saku valla tunnustusavalduse taotlusvorm

Laste sündide pidulik tähistamine

2005. aastal hakati vallas tähistama pidulikult laste sünde, kinkides igale uuele vallakodanikule Saku valla logo kujulise hõbedast kaelaketiripatsi. Selle aimatav linnupesakasti motiiv sümboliseerib kodu looduse keskel, meenutades lapsele sünnipaika, Saku valda.
 

Saku kevadlaat

Igal aastal maikuus toimub Saku kevadlaat, mis on meeldejääv oma mitmekülgse kaubavaliku ja toreda kultuuriprogrammiga ning tegevustega, mille tulu läheb heategevuseks. Saku kevadlaata korraldab Saku Lõviklubi koostöös Saku vallavalitsusega.