Informatsiooni Saku Vallavalitsuse välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate elektroonsest riiklikust riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/, valides "Register", "Hanke otsing" ja kirjutades rubriiki "Hankija" sõnad "Saku Vallavalitsus".

Alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete info ja pakkumise esitamise kutsed on leitavad sellelt lehelt.

 

Kutsume pakkujaid  esitama pakkumust väikehankes: „Saku valla teede puhastamine 2021".

Hanke alusdokumentide osas selgituste saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile august.albert@sakuvald.ee.

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 05.04.2021 kell 10:00,  e-posti teel aadressile saku@sakuvald.ee või läbi Mercell keskkonna.
Hanke kutse
Hankeleping
Tehniline kirjeldus
Lisa 1 - teede nimekiri
Vorm 1 - pakkumuse maksumuse esildis
Vorm 2 - tööde vastuvõtmisakt
Vorm 3 - kvaliteedi kontrollimise akt

 

Kutsume pakkujaid  esitama pakkumust riigihanke väikehankes: „Tehniliste tingimuste koostamine Saku valla kruusateede remontimiseks ja pindamiseks".

Hanke alusdokumentide osas selgituste saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile august.albert@sakuvald.ee

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 12.04.2021 kell 10:00,  e-posti teel aadressile saku@sakuvald.ee või läbi Mercell keskkonna.

Hanke kutse
Lisa 1 - Tehniline kirjeldus
Lisa 2 - Hankelepingu projekt
Vorm 1 - Pakkumuse maksumuse esildis

 

Kutsume pakkujaid  esitama pakkumust väikehankes: „Saku aleviku teede ja parklate rekonstrueerimise projekti koostamine".

Hanke alusdokumentide osas selgituste saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile august.albert@sakuvald.ee.

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 14.04.2021 kell 10:00,  e-posti teel aadressile saku@sakuvald.ee või läbi Mercell keskkonna.

Hanke kutse
Lisa 1 - Tehniline kirjeldus
Lisa 2 - Hankelepingu projekt
Valla kõnniteed
Pakkumuse maksumuse esildis