Informatsiooni Saku Vallavalitsuse välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate elektroonsest riiklikust riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/, valides "Register", "Hanke otsing" ja kirjutades rubriiki "Hankija" sõnad "Saku Vallavalitsus".

Alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete info ja pakkumise esitamise kutsed on leitavad sellelt lehelt.

_____________________

KUTSED PAKKUMUSE ESITAMISEKS

Kutsume pakkujaid  esitama pakkumust väikehankes: „Saku Üksnurme jalg- ja jalgrattatee katastriüksuste mõõtmine".

Hanke alusdokumentide osas selgituste saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile august.albert@sakuvald.ee .

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 24.01.2021 kell 10:00,  e-posti teel aadressile saku@sakuvald.ee  või läbi Mercell keskkonna.

Hanke kutse
Vorm 1 - pakkumise maksumuse esildis
Vorm 2 - CV
Krundijaotuskava

______________________________________________