Kutse pakkumuse esitamiseks „Saku valla asulaväliste teede teepeenarde niitmine 2020"

Kutsume pakkujaid  esitama pakkumust lihtsustatud menetlusega riigihankes: „Saku valla asulaväliste teede teepeenarde niitmine 2020".

Hanke alusdokumentide saamiseks edastada lihtkirjalik taotlus e-postile august.albert@sakuvald.ee hiljemalt 09.06.2020 kell 10:00.

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 10.06.2020 kell 10:00  e-posti teel aadressidele saku@sakuvald.ee.

2020. aasta hankeplaan