8.05.19

Hange WiFi4EU võrgu rajamiseks 

Saku Vallavalitsus kuulutab välja hanke Saku vallas Saku Vallavalitsuse territooriumil kahe WIFI välis võrgu ehitamiseks. Asukohaga Saku alevik Teaduse 1 ja kauplus KONSUM ümber olev ala ja Kiisal Kiisa Vabaaja keskuse ümbrus. (Lisa 1 ja Lisa 2) Hanget rahastakse WIFI4EU vautšeri abil. Sellest tulenevalt rakenduvad hankele kõik nõudmised mis tulenevad WIFI4EU võrgu tingimustest. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-kusimused-ja-vastused?lang=et

 

Hankega seotud lisainfo saamiseks palun pöörduda e-posti aadressil juhani.lipso@sakuvald.ee.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 31.05.2019 kell 10.00.

Pakkuja kinnitab pakkumuse esitamisega oma suutlikkust ja vastavust hanke alusdokumentides seatud tingimustele.

Pakkumus tuleb esitada kirjalikult vormistatuna ja originaalallkirjadega Saku Vallavalitsusse (Teaduse 13 Saku alevik Saku vald) või e-postiga PDF vormingus kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis ja digitaalselt allkirjastatuna aadressil saku@sakuvald.ee ja juhani.lipso@sakuvald.ee

LIsa 1,        Lisa 2

 

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust järgmistele alla piirmäära hankemenetlusega hangetele:

  1. Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste põrandate hooldus;
  2. Lasteaed Terake piirdeaia ehitus;
  3. Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste ehitus-remonttööd.

Hangete alusdokumentide saamiseks esitada lihtkirjalik taotlus e-postile marko.kibuspuu@sakuvald.ee hiljemalt kaks päeva enne pakkumuste esitamise tähtaega.

Pakkumused esitada hiljemalt 18.04.2019 kell 10:00 kirjalikult vormistatuna ja originaalallkirjadega Saku Vallavalitsusse (Teaduse 13 Saku alevik Saku vald) või e-postiga PDF vormingus digitaalselt allkirjastatuna aadressil marko.kibuspuu@sakuvald.ee.   

 

Info Saku valla lihthangete ja riigihangete kohta on leitav riigihangete registrist.

Alla lihthanke piirmäära hangete kohta avaldatakse infot sellel leheküljel.

Saku valla hankekord on leitav siit.

Saku valla 2019. aasta hankeplaan