Informatsiooni Saku Vallavalitsuse välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate elektroonsest riiklikust riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/, valides "Register", "Hanke otsing" ja kirjutades rubriiki "Hankija" sõnad "Saku Vallavalitsus".

Alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete info ja pakkumise esitamise kutsed on leitavad sellelt lehelt.

 

Hinnapakkumise küsimine Saku aleviku topo-geodeetilisele uuringule

Soovime tellida Saku alevikus topo-geodeetilise uuringu vastavalt lisatud asendiplaanile. Asendiplaanil märgitud ala suurus on u  85 000 m2.

Geodeetiline alusplaan on vajalik Saku alevikku uue põhikooli (koos staadioni ja jääväljakuga) rajamiseks. Esimeses etapis korraldatakse arhitektuurikonkurss.

Geodeetiline alusplaan esitada mõõdus M 1:500, millele on kantud olemasolevate katastriüksuste piirid, hoonestus, haljastus,  kõrghaljastus üksikpuude täpsusega, reljeef, olemasolevad insenerivõrgud ja teed.

Tööd tuleb teostada vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilistele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded".

Hinnapakkumine ja tööde teostamise aeg palume esitada 30. novembriks 2020. a Saku Vallavalitsuse e-postile saku@sakuvald.ee. Võrdse hinna korral on õigus valida lepingupartneriks pakkuja, kelle tööde teostamise aeg on lühem.

Geoaluse piirid