Kutse pakkumuse esitamiseks: "Saku vallas Juuliku külas Murumäe tee kinnistu tuletõrje veehoidla ehitus"
 

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust järgmisele alla piirmäära hankemenetlusega hankele "Saku vallas Juuliku külas Murumäe tee kinnistu tuletõrje veehoidla ehitus".

Hanke lähteandmete saamiseks ja objektiga tutvumiseks esitada lihtkirjalik taotlus e-postile saku@sakuvald.ee hiljemalt kaks päeva enne pakkumuste esitamise tähtaega. Hanke lähteandmed on kättesaadavad ka Mercelli keskkonnas, milles saab taotleda ka objektiga tutvumise võimalust.

Pakkumused esitada hiljemalt 19.08.2020 kell 10:00 kirjalikult vormistatuna ja originaalallkirjadega Saku Vallavalitsusele e-postiga PDF vormingus digitaalselt allkirjastatuna aadressil saku@sakuvald.ee või läbi Mercelli keskkonna aadressil www.mercell.com