Informatsiooni Saku Vallavalitsuse välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate elektroonsest riiklikust riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/, valides "Register", "Hanke otsing" ja kirjutades rubriiki "Hankija" sõnad "Saku Vallavalitsus".

Alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete info ja pakkumise esitamise kutsed on leitavad sellelt lehelt.

 

TEATED

_______________________

Saku Vallavalitsus soovib saada võrreldavaid laenu pakkumisi Saku valla investeeringute finantseerimiseks.

Pakkumise põhitingimused on toodud laenu pakkumiskutses siin

_______________________

KUTSED PAKKUMUSE ESITAMISEKS

 

Kutsume pakkujaid  esitama pakkumust väikehankes: „Kiisa jäätmepunkti haldamine 2021-2023".

Tehnilistes küsimustes on kontaktisikuteks Saku Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist (jäätmete alal) Kerli Laur, telefon +372 671 2427, e-post:  kerli.laur@sakuvald.ee

 

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 16.06.2021 kell 11:00,  e-posti teel aadressile saku@sakuvald.ee või läbi Mercell keskkonna.

Hanke kutse
Tehniline kirjeldus
Hankelepingu projekt
Lisa 1 - Asendiplaan
Vorm 1 - Pakkumuse maksumus

_______________________

Kutsume pakkujaid  esitama pakkumust väikehankes "Saku mõisapargi valgustuspaigaldise projekteerimine".

Hanke alusdokumentide osas selgituste saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile toivo.alasoo@sakuvald.ee

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 11.06.2021 kell 10:00,  e-posti teel aadressile saku@sakuvald.ee  või läbi Mercell keskkonna.

Hanke kutse
Lisa 1 - Lähteülesanne
Lisa 2 - Hankelepingu projekt
LÜ Lisa 1  
LÜ Lisa 1a 
LÜ Lisa 2a 
LÜ Lisa 2b
LÜ Lisa 3
LÜ Lisa 4
LÜ Lisa 5
LÜ Lisa 6

Vorm 1 Pakkumuse maksumuse esildis

_______________________

Kutsume pakkujaid  esitama pakkumust väikehankes: „Saku valla asulaväliste teede teepeenarde niitmine 2021".

Hanke alusdokumentide osas selgituste saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile august.albert@sakuvald.ee.

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 07.06.2021 kell 12:00,  e-posti teel aadressile saku@sakuvald.ee või läbi Mercell keskkonna.

Hanke kutse

Hankeleping
Lisa 1 - Tööde vastuvõtu akt

Tehniline kirjeldus ja teede nimekiri

Vorm 1 - Pakkumuse maksumuse esildis

_______________________

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust väikehankele „Saku aleviku soojusmajanduse arengukava koostamine aastateks 2021-2032".

Hankega seotud protseduurilistes küsimustes on kontaktisikuks Saku Vallavalitsuse majandusteenistuse juht Peep Pukk, telefon +372 503 3066, e-post peep.pukk@sakuvald.ee

Tehnilistes küsimustes on kontaktisikuteks AS Saku Maja soojamajanduse projektijuht Vello Luide, telefon +372 53 481 146, e-post vello.luide@sakumaja.ee ja juhatuse liige Marko Matsalu, telefon +372 5646 5085, e-post marko.matsalu@sakumaja.ee .

Pakkumused esitada hiljemalt 01.06.2021 kell 11.00, digiallkirjastatult e-postile: saku@sakuvald.ee. Pakkuja vastutab sidevahendite toimimise eest.

Hanke kutse

Hankelepingu projekt

Tehniline kirjeldus

Vorm 1 - Pakkumuse maksumus 

______________________________________________