Vastuvõtuajad
Vallasekretäri abi Annika Voosel
tel 671 2429
annika.voosel@sakuvald.ee

E kella 9-12
K kella 15-18
lõuna kella 13-13.45

Väljaspool vastuvõtuaega on sündi võimalik registreerida kokkuleppel ametnikuga. Lisaks on sündi võimalik registreerida kõigis Eesti omavalitsustes, sh Tallinna Perekonnaseisuametis (Pärnu mnt 67, http://www.tallinn.ee/est/perekonnaseisuamet) ja rahvastikuregitri e-teeninduses www.rahvastikuregister.ee.

 

Elukoha registreerimine
Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)
Elukohateade (arvutis täidetav pdf)
Elukoha registreerimine e-rahvastikuregistri kaudu
Elukohaandmete korrastamine

Euroopa Liidu kodanikud, kes soovivad Eestisse elama asuda või saada Eestis elamisõigust, peavad esitama elukohajärgsele linna- või vallavalitsusele taotluse isikukoodi saamiseks ja elukohateate elukoha registreerimiseks. Selleks tuleb neil elukohajärgsesse linna- või vallavalitsusse isiklikult kohale minna. Alaealise lapse või eestkostetava eest võib isikukoodi taotluse ja elukohateate esitada vanem või eestkostja. Rohkem infot vaata siit.

 

Sünni registeerimine
Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Soovitame sünni registreerimiseks kasuta e-teenust www.rahvastikuregister.ee.

Kui varem pidid e-teenuse kaudu sünni registreerimiseks olema lapse vanemad abielus, siis nüüd enam ei pea. Uue võimalusena on loodud e-teenus ka mitte abielus olevatele lapsevanematele.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud
S
aku valla sünnitoetuse taotlemine
Perehüvitiste taotlemine

 

Surma registreerimine
1. juulist 2019 pole lahkunu lähedasel enam tarvis surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja.
Saku valla matusetoetuse taotlemine

Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Saku vallas leiate siit 

 

Info perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute kohta Eestis:

Perekonnaseisutoimingud (sünni, surma, abielu ja lahutuse registreerimine ning perekonnaseisuandmete muutmine)

Isikuandmete rahvastikuregistrisse kandmine ja isikukoodi andmine

Elukohatoimingud

Nime muutmisega seotud toimingud

Korduvad tõendid

Nõuded välisriigi dokumentide vastuvõtmisel

Arhiivsete dokumentide väljastamine