12.02.19

 

Vastuvõtuajad
Vallasekretäri abi Annika Voosel
tel 671 2429
annika.voosel@sakuvald.ee

E kella 9-12
K kella 15-18
lõuna kella 13-13.45

Väljaspool vastuvõtuaega on sündi ja surma võimalik registreerida kokkuleppel ametnikuga.
Lisaks on sündi ja surma võimalik registreerida kõigis Eesti omavalitsustes, sh Tallinna Perekonnaseisuametis (Pärnu mnt 67, http://www.tallinn.ee/est/perekonnaseisuamet).

 

Elukoha registreerimine
Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)
Elukohateade (arvutis täidetav pdf)
Elukoha registreerimine eesti.ee kaudu
Elukohaandmete korrastamine

 

Sünni registeerimine
Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud
S
aku valla sünnitoetuse taotlemine
R
iikliku vanemahüvitise taotlemine

 

Surma registreerimine
Surma registreerimisel teeb ametnik surmakande rahvastikuregistrisse. Surmakanne koostatakse  surma registreerimise avalduse ja arstliku surmateatise alusel.  Surma registreerimisel väljastab ametnik surmatõendi. Surm tuleb registreerida  7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

Surma registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)
Saku valla matusetoetuse taotlemine

 

 

 

Toimetaja: VICTORIA PARMAS