9.10.19

 

Vastuvõtuajad
Vallasekretäri abi Annika Voosel
tel 671 2429
annika.voosel@sakuvald.ee

E kella 9-12
K kella 15-18
lõuna kella 13-13.45

Väljaspool vastuvõtuaega on sündi võimalik registreerida kokkuleppel ametnikuga.
Lisaks on sündi võimalik registreerida kõigis Eesti omavalitsustes, sh Tallinna Perekonnaseisuametis (Pärnu mnt 67, http://www.tallinn.ee/est/perekonnaseisuamet).

 

Elukoha registreerimine
Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)
Elukohateade (arvutis täidetav pdf)
Elukoha registreerimine eesti.ee kaudu
Elukohaandmete korrastamine

 

Sünni registeerimine
Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud
S
aku valla sünnitoetuse taotlemine
R
iikliku vanemahüvitise taotlemine

 

Surma registreerimine
1. juulist 2019 pole lahkunu lähedasel enam tarvis surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja.
Saku valla matusetoetuse taotlemine

Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Saku vallas leiate siit 

 

 

 

Toimetaja: VICTORIA PARMAS