Saku valla eelarve

Saku valla eelarve täitmise interaktiivne visualiseering

___________________

Saku valla 2023. aasta eelarve

Saku valla 2023. aasta eelarve
Saku valla 2023. aasta eelarve seletuskiri
Saku valla 2023. aasta eelarve lühiülevaade

___________________

Saku valla 2022. aasta eelarve

Saku valla 2022. aasta eelarve
Saku valla 2022. aasta eelarve seletuskiri

Saku valla 2022. aasta eelarve lühikokkuvõte

Saku valla 2022. aasta I lisaeelarve

Saku valla 2022. aasta II lisaeelarve

________________

Saku valla 2021. aasta eelarve

Saku valla 2021. aasta eelarve
Saku valla 2021. aasta eelarve seletuskiri
Saku valla 2021. aasta eelarve lühikokkuvõte

Saku valla 2021. aasta lisaeelarve

Saku valla 2021. aasta 2. lisaeelarve

___________________

Saku valla 2020. aasta eelarve

Saku valla 2020. aasta eelarve

2020. aasta eelarve seletuskiri

2020. aasta eelarve lühikokkuvõte

2020. aasta I lisaeelarve

2020. aasta II lisaeelarve

___________________

Saku valla 2019. aasta eelarve

Saku valla 2019. aasta eelarve

Saku valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Saku valla 2019. aasta eelarve lühikokkuvõte

Saku valla 2019. aasta I lisaeelarve

Saku valla 2019. aasta II lisaeelarve

___________________

Saku valla 2018. aasta eelarve

Saku valla 2018. aasta eelarve

Saku valla 2018. aasta eelarve SELETUSKIRI

Saku valla 2018. aasta eelarve lühikokkuvõte

Saku valla 2018. aasta I lisaeelarve

Saku valla 2018. aasta II lisaeelarve

Saku valla 2018. aasta II lisaeelarve SELETUSKIRI

Saku Vallavolikogu komisjonide protokollid

Saku Vallavolikogu istungi protokollid

___________________

2022. aasta majandusaasta aruanne
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
Revisjonikomisjoni arvamus majandusaasta aruande kohta

 

2021. aasta majandusaasta aruanne
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
Revisjonikomisjoni arvamus majandusaasta aruande kohta

2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne


2019. aasta majandusaasta aruanne
Revisjonikomisjoni aruanne tööplaani täitmise kohta  
Revisjonikomisjoni aruanne majandusaasta aruande kohta
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

 

2018. aasta majandusaasta aruanne
Revisjonikomisjoni aruanne tööplaani täitmise kohta  
Revisjonikomisjoni aruanne majandusaasta aruande kohta
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

 

Saku valla 2017. aasta majandusaasta aruanne
Saku Vallavolikogu komisjonide protokollid
Saku Vallavolikogu istungi protokollid