Dokumendiregister

Dokumendiregistri kasutusjuhend

 

Saku Vallavalitsuse dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda vallavalitsuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega aastast 2004 ning hallatavate asutuste dokumentidega hilisemast perioodist.

Juurdepääsupiiranguga dokumentidele puudub dokumendiregistri avaliku vaate kaudu juurdepääs. Nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Füüsilistelt isikutelt tulnud kirjade puhul asendatakse isikute eraelu puutumatuse kaitseks isiku nimi initsiaalidega või märkega „eraisik".

Dokumendiregistris on võimalik teha otsing andmeväljade järgi, vabatekstiotsinguga märksõna järgi  või klikkides funktsiooni nimetusele.

Hallatavad asutused sisestavad ja vastutavad ise oma asutuse dokumentide avalikustamise ja nendele juurdepääsupiirangute kehtestamise eest.

Probleemide tekkimisel dokumendiregistri kasutamisel või lisateabe saamiseks kontakteeruda telefonil 671 2431 või e-posti aadressil saku@sakuvald.ee .

Hallatavate asutuste dokumente puudutavates küsimustes palume pöörduda konkreetse hallatava asutuse poole.