Saku Vallavolikogu eestseisus

 

Eestseisuse liikmed on volikogu esimees, aseesimees, volikogu alatiste komisjonide esimehed (nende äraolekul aseesimehed), vallavanem ja vallasekretär.
 
Eestseisuse koosolek toimub üheksandal päeval enne volikogu istungi päeva, kui volikogu esimees ei määra teisiti.
 
Eestseisuse koosolek on volikogu liikmetele avalik. Teistel isikutel lubatakse eestseisuse koosolekust osa võtta ainult volikogu esimehe nõusolekul.