Detailplaneeringute avalikustamine

 

 

 

Alates 30.07.2020 kuni 13.08.2020 on tööaegadel Saku Vallavalitsuse hoones (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning Saku valla infosüsteemis EVALD (https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/832) avalikul väljapanekul Saku valla Saku alevikus Kannikese tn 1 // 3 // 3a // 7 // Tallinna mnt 1a kinnistu osale (katastritunnus: 71801:010:0061) koostatud detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavalitsuse 30.06.2020 korraldusega nr 353.

Planeeritav ala asub Saku aleviku keskuses, Saku Õlletehase vastas, Tallinn-Saku-Laagri tee ääres. Planeeritava ala moodustavad Kannikese tn 1 // 3 // 3a // 7 // Tallinna mnt 1a (katastritunnus: 71801:010:0061), 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee (katastritunnused: 71801:005:0411, 71901:001:0172, 71801:010:0077), Kannikese tn (katastritunnus: 71801:001:1419) kinnistu osad. Planeeritava ala pindala on umbes 9000 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine kuni 5-korruselise äripindade- ja korteritega hoone ehitamiseks, liikluskorralduse põhimõtete määramine.

Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.