MTT projektitoetuse taotlus tuleb esitada 1. septembriks

1. september on mittetulundusliku tegevuse (MTT) projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg. 

Taotlus tuleb esitada Saku valla veebilehel e-teeninduse keskkonnas www.sakuvald.ee/mittetulunduslik-tegevus .

Projektitoetust saab taotleda Saku vallas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus või üksikisik.  

Tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanikele elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks ning ellu viidavad ajavahemikul 1. september 2022 – 31. märts 2023.

Info ja nõustamine arendusspetsialist Hele-Mall Kink e-postil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 671 2405, 528 7877