Kandideeri Saku valla mittetulundusliku tegevuse projektide hindamiskomisjoni liikmeks

Komisjoni liikmena saad kaks korda aastas hinnata mittetulundusliku tegevuse toetusfondi laekunud projektitaotlusi ning otsustada, millised projektid ja tegevused toetust saavad.

Kandideerimisel tuleb esitada oma nimi, telefon ja e-post ning lühitutvustus, kus too välja enda seos Saku valla ja spordi-, kultuuri-, külaliikumise või mõne muu mittetulundusliku valdkonnaga.

Sooviavaldus esita hiljemalt 15. detsembriks 2021 e-postile saku@sakuvald.ee.

Komisjon lähtub oma töös mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korrast ja selle lisas olevast hindamismetoodikast. Projektide hindamine toimub e-keskkonnas.

Info: Hele-Mall Kink, Saku valla arendusspetsialist, tel. 671 2405, 528 7877, e-post helemall.kink@sakuvald.ee