Kurtna-Vilivere ja Rahula-Saku mnt veoautodele suletud

Tee muldkeha veega küllastumise tõttu on Saku vallas asuva Kurtna-Vilivere tee ja Üksnurme
külas Rahula-Saku kõrvalmaantee 4,35. kilomeetrilt Atiku teele suunduva tee kandevõime
nõrgenenud ning rasketranspordi liiklus kahjustab teed. Nendel teedel on kehtestatud veoautode (välja arvatud operatiivsõidukite ja jäätmeveokite) ajutine sõidukeeld kuni tee kandevõime taastumiseni.