Saabus 22 kaasava eelarve ettepanekut

Kaasava eelarvega kogunes 22 ettepanekut

Laekus 22 ettepanekut, sealjuures ühelt inimeselt viis ettepanekut. Ajendatuna selle aasta võitjaettepanekust tuli sel aastal mitu valgustuse rajamise soovi nii tänavate, bussipeatuse, pargi kui ka spordiplatside valgustamiseks. Sooviti sildu, mänguväljakuid-vabaaja veetmise platse,

Tuli ka ettepanekuid, mille elluviimine on vallavalitsusel kavas juba põhieelarvest, näiteks mõisapargiga seotud ettepanekud (sillad, valgus, purskkaev), müra mõõtmine, rattapark, korvpalliväljak.

Osade ettepanekute puhul ei saa neid arvestada, kuna toovad kaasa edaspidist kulu valla eelarvele (stipendiumifondi loomine) või on nii kallid, et ei mahu eelarve, 20 000 euro, piiresse või on soovitud asukoht eramaal. Korralikud korvpalli ja võrkpalliplatsid või skulptuurid maksavad tunduvalt rohkem kui eelarves.

Kaasavasse eelarvesse laekus sel aastal 22 ettepanekut.

Klaasmosaiik Saku kirikule

Toetusfondi "Andekas Saku" asutamine

Saku lõhnakaart

Pargimiljöösse skulptuur

Konkurss „Arukas Saku"

Saku murustaadioni valgustus

Korvpalli välikonstruktsioon Kiisale

Laste mänguväljak Kiisal

Võrkpalliplats ja välijõusaal Lokuti külla

Saku H kujulisele tiigile sillad

Tiigi ja mõisa vahele purskkaev

Tänavavalgustus Lukussepa teele

Rattapark Nurme mäele

Mõisapark valgeks

Saku silla kõnniteed laiemaks

Saustinõmme bussipeatused valgeks

Invaauto ja autojuhi rentimine

Välikorvpalliplats Sakku

Müramõõtjad Männiku külla

Tänavavalgustus Murumäele

Tänavavalgustus Murimäele

Mänguväljak Kiisale

Et idee saaks kindlasti ellu viidud, hindavad vallavalitsuse ametnikud selle teostatavust (ettepanek ei ületa 20 000 eurot, ei too hiljem kaasa ebamõistlikke kulusid ning on kasutatav avalikes huvides). Kõik ellu viidavad ettepanekud pannakse aasta lõpus hääletusele. Oma lemmikule saab hääle anda iga vähemalt 16-aastane elanik, kelle elukohaks on registreeritud Saku vald.