Umbrohutõrje raudteel

Edelaraudteel  on  kavas ajavahemikus 21. juunist kuni 6. juulini umbrohutõrjetööd Tallinn-Rapla raudteelõigul. Juhul kui vihmase ilma ja tugeva tuule tõttu ei ole võimalik kavandatud ajal umbrohutõrjet teha ja tööd lükkuvad edasi, teavitame sellest täiendavalt.

Umbrohutõrjeks  kasutatakse vahendit RODEO XL.

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS  vabandab võimalike ebameeldivuste pärast.