Algavad Euroopa Parlamendi valimised

26. mail toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel hääletamiseks peab isik olema vähemalt 18-aastane ning kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress. Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud, ja isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannab vanglakaristust.

Kus saab valida?

Saku vallas on moodustatud kolm valimisjaoskonda:

1) valimisjaoskond nr 1 - Teaduse tn 14, Saku alevik (Saku Lasteaed Päikesekild, e-aadress katre.ulmas@sakuvald.ee, telefon 5411 0046);

2) valimisjaoskond nr 2 - Tallinna mnt 10, Saku alevik (Saku Gümnaasiumi peahoone, miia.siidra@sakuvald.ee,  5411 0047);

3) valimisjaoskond nr 3 - Kurtna tee 8, Kiisa alevik (Kiisa Vabaajakeskus, marianne.rande@sakuvald.ee, 5411 0048).

Valijad oodatakse hääletama neile harjumuspärastesse valimisjaoskondadesse. Juhime veelkord tähelepanu, et seoses Saku Valla Maja renoveerimisega asub varem aadressil Teaduse tn 1 asunud valimisjaoskond nr 1 lasteaias Päikesekild aadressil Teaduse tn 14. Lasteaia territooriumile pääseb Juubelitammede tee poolsest parklast.

Millisesse valimisjaoskonda valima minna, saab kontrollida,  sisestades oma aadressi veebilehel https://valimised.rahvastikuregister.ee/

Kes ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võib taotleda hääletamist kodus. Selleks  tuleb esitada põhjendatud kirjalik taotlus hiljemalt  valimispäeval kell 14. Valimispäeval saab esitada taotluse ka kell 9–14 oma valimisjaoskonda helistades.

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda valijad ja valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Saku valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

Kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada sooviv valija terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta kuni eelhääletamise viimase päeva kella 14-ni esitada kirjaliku taotluse Saku Vallavalitsusele või Saku valla valimisjaoskonnale nr 1 (katre.ulmas@sakuvald.ee, 5411 0046).

Millal saab valida?

16.-19. mail kell 12–20 saab eelhääletada Tallinnas riigi valimisteenistuse määratud hääletamiskohtades. Info hääletamiskohtade kohta on leitav www.valimised.ee.

16.-22. mail saab  elektrooniliselt hääletada e-aadressil www.valimised.ee. Hääletamine algab 16. mail kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22. maini kell 18.00.

20.-22. mail kell 12–20 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. Hääletada saab ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda – Saku vallas valimisjaoskond nr 1. Hääletamine valija asukohas korraldatakse ajavahemikus kell 9–20.

26. mail on valimispäev, hääletada saab kell 9.00–20. Sel ajal toimub ka kodus hääletamine.

SIIRI RAAGMETS

Vallasekretär