« Tagasi

Ragn-sells: Muudatused jäätmete liigiti kogumises Saku vallas

Alates 1. juunist läks Ragn-Sells Saku valla eramajades taas üle kõikide pakendite koos kogumisele.

PAKENDIJÄÄTMED

2023. aastal jõudis Ragn-Sellsi poolt kohtkogumise teel liigiti kogutud plast-, metall-, klaas- ja paberpakendist materjalina ringlusesse rohkem kui 65%.

Saku oli esimene vald, kes 2021. aastal hakkas pilootprojekti käigus koos Ragn-Sellsiga koguma pakendeid kolmeks ehk klaas-, plast/metall- ja paber/kartongpakendid eraldi mahutitesse. Tänaseks peame tõdema, et projekt ei olnud edukas ning alates 1. juunist mindi Saku valla eramajades taas üle kõikide pakendite koos kogumisele.

Projekti eesmärk oli koguda tekkekohalt pakendeid liigiti selliselt, et sorteerimiskulud oleksid madalamad ja puhtad materjalid saaks koheselt ringlusse suunata. Tegelikkuses aga tuli kogutud pakendijäätmed siiski üle sorteerida ja eraldi kogumise kulud ületasid saadavat tulu. Seetõttu otsustasime sellisel kujul teenusepakkumise lõpetada. Meie sorteerimisliini võimekus on jõudnud tasemele, kus suudame eraldada segapakendist suurema osa sinna sattunud klaaspakenditest, mistõttu on mõistlik koguda neid pakendiliike ühel veoringil koos. Kogumisringide ühildamine võimaldab meil vähendada oluliselt raskeveokite koormust Saku valla teedele ja sellega kaasnevat CO2 jalajälge. Loodame siiralt, et Saku elanikud jätkavad pakendijäätmete liigiti kogumist ja aitavad meil rohkem taaskasutatavaid materjale ringlusse suunata.

Mis muutub?

1.  juunist ei saa eramajades enam kasutada alljärgnevaid kogumislahendusi:

 • 35-liitrist sinist riidest kotti vanapaberi kogumiseks
 • 35-liitrist rohelist riidest kotti klaasi kogumiseks
 • 50-liitrist läbipaistvat kilekotti

Alles jääb!

 • 150-liitrine kollane kilekott pakendite kogumiseks, kuhu saab panna klaas-, metall-, plast-, paber- ja kartongpakendit
 • 150-liitrine kilekott vanapaberi kogumiseks

ALATES 01.06.2024 saab jätkata eramajas liigiti kogumisega kas:

 • 150-liitrise kilekotiga, kuhu paned klaas-, metall- ja plastpakendi ühte kotti, sest meie liin võimaldab need jäägid eraldi liinil sorteerida
 • või paned kõik eelpool mainitud jäätmed lahtiselt juba olemasolevasse pakendikonteinerisse
 • Lisaks on võimalik asendada kilekotid konteineriga, mille info leiad Ragn-Sellsi kodulehelt

www.ragnsells.ee/service/prugikonteineri-rent-ja-muuk/

BIOJÄÄTMED

Biojäätmete eraldi kogumine on käesoleva aasta algusest kõikidele klientidele kohustuslik, kuid majapidamistes tekib toidujäätmeid sellistes mahtudes, mille tulemusel biojäätmete konteinerid on pidevalt alatäitunud ja kogumisringil tühjendatakse pooltühje mahuteid. Eeltoodust lähtuvalt on kogumislogistika optimeerimiseks vajalik tühjendusgraafikute sagedust vähendada.

Alates 01.06.2024 toimub Saku vallas biojäätmete konteinerite tühjendus iga 14 päeva järel.

Kuna teame, et biojäätmed võivad põhjustada lõhnahäiringuid ja meelitada kahjureid, siis soovitame oma klientidele järgmist:

 • biojäätmete kogumiseks võtta kasutusele biofiltri ja tihendiga varustatud konteinerikaas
 • pakendada biojäätmed eraldi biolagunevasse kilekotti koos majapidamispaberiga või kasutada kogumiseks paberkotte
 • sulgeda kogumiskotid ja konteiner nii, et kahjurite ligipääs oleks minimaalne
 • paigaldada korteriühistute ja ettevõtete juurde kaasaegsed maa-alused prügikonteinerid ehk süvamahutid
 • kui võimalik, siis kompostida biojäätmeid oma kinnistul

Oleme kindlad, et need muudatused aitavad pakkuda paremat teenust ja samas panustada keskkonnasäästlikumasse tulevikku.

Lisaküsimuste puhul palume pöörduda Ragn-Sellsi klienditeeninduse poole telefoni 606 0439 või e-posti teel info@ragnsells.ee