« Tagasi

1. novembrist saavad Saku vallas tegutsevad spordiklubid taotleda järgmiseks aastaks baastoetust

1. novembrist saavad Saku valla territooriumil tegutsevad spordiklubid taotleda baastoetust 2024. aastaks lähtudes Saku valla laste ja noorte sporditegevuse toetamise korrast.

Sporditegevuse baastoetuse taotlus tuleb esitada e-keskkonnas SPOKU  novembrikuu jooksul.

Väljavõte määrusest

§ 5.   Spordiklubide baastoetuse maksmise alused
 (1) Saku valla territooriumil tegutsevad spordiklubid saavad taotleda noorte sporditegevuse läbiviimiseks baastoetust.

(2) Baastoetust on õigus saada spordiklubil, kelle õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, Spordiregistris või kes on Eesti Olümpiakomitee alaliidu liige ning kes pakub noortele võimalust osaleda sporditegevuses ning mille treeningtegevust juhendab vähemalt EKR tase 3 treener ning treeningud toimuvad vähemalt 8 korda kuus 9 kuud aastas.

(3) Baastoetust ei maksta spordiklubile perioodil, mil Saku vald toetab spordiklubi tegevust riikliku huvihariduse ja -tegevuse toetusega. Riikliku huvihariduse ja -tegevuse toetuse lõppedes on spordiklubil õigus erandkorras teha baastoetuse taotlus järgnevate kalendrikuude ulatuses toetuse saamise aastal.

(4) Baastoetus määratakse järgnevaks kalendriaastaks vastavalt:
1) 50 eurot noore kohta aastas vastavalt klubi sporditegevuses osalevate Eesti rahvastikuregistris Saku valda registreeritud noorte arvule toetuse saamisele eelneva aasta 1. novembri seisuga;
2) Saku valla territooriumil noorte treeningtegevusi juhendavate treenerite tööjõukulu toetusest aastas.

(5) Treenerite tööjõukulu toetust makstakse spordiklubile iga treeneri eest, kes juhendab Saku valla territooriumil vähemalt ühte noorte treeninggruppi vähemalt 8 korda kuus. Toetus ei sõltu treeneri juhendatavate gruppide arvust. Toetust ei maksta rohkemate treenerite eest, kui spordiklubil on registreeritud Saku vallas tegutsevaid noorte treeninggruppe.

Toetuse suurus sõltub treeneri kutsetasemest

  1) EKR tase 3 treener 900 eurot;
  2) EKR tase 4 treener 1200 eurot;
  3) EKR tase 5 treener 1500 eurot;
  4) EKR tase 6 treener 2250 eurot;
  5) EKR tase 7 ja EKR tase 8 treener 3000 eurot.

-------------------------------------------------------------------