« Tagasi

Kangru liiklussõlme ehitamiseks algavad raadamistööd

Kangru liiklussõlme ja Rail Balticu raudteetrassi ehitamisega seoses algavad septembri alguses Kiili ja Saku valla piiril asuvas riigimetsas vajalikud raadamistööd.

Rail Balticu raudtee ja Kangru liiklussõlme jaoks rajatavate teede tarvis raadatakse Kangru küla lähistel kahel pool Viljandi maanteed ligikaudu 30 hektarit metsa. RMK teeb töid Rail Baltic Estonia tellimusel.

Plaani järgi saavad raadamistööd valmis oktoobri lõpuks. RMK palub raadamistööde ajal alal liikumist vältida.

Rajatav uus ja turvaline eritasandiline liiklussõlm hakkab ületama tulevast Rail Balticu raudtee trassi.

Kangru liiklussõlme ehitamise käigus lahendatakse Viljandi maantee, Kurna-Tuhala riigitee ja Rail Baltica raudtee omavahelised lõikumised. Tööde käigus rajatakse kergliiklustee, mis viib Kangru külast Raku järveni. Praegune Viljandi maantee ja Kurna-Tuhala ristumine muudetakse mitmetasandiliseks, mis tagab suurema liiklusohutuse. Lisaks ehitatakse Viljandi maantee 2,5 km ulatuses 4-realiseks – uus 4-realine lõik saab võrreldes praegusega asuma 300–400 meetrit lääne pool.

Tööde käigus ehitatakse 5 raudbetoonist rajatist – 4 viadukti ja 1 kergliiklustunnel. Kolm viadukti nendest ületavad Rail Baltica raudteetrassi ning üks ületab tulevast 4-realist Viljandi maanteed. Üks Rail Baltica trassi ületavatest viaduktidest on mõeldud kergliiklejatele. Kergliiklustunnel rajatakse Viljandi maantee alla tagamaks kergliiklejatele ohutud liiklemisvõimalused.

Ehitustööde tellijaks on Transpordiamet.

Kangru liiklussõlme raieala 2023