« Tagasi

Saku vald osaleb projektis “Uudsed teenused hoolduskoormusega inimestele Tallinna linnas ja Saku vallas”

Saku vald osaleb 2023 aastal partnerina Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatavas projektis "Uudsed teenused hoolduskoormusega inimestele Tallinna linnas ja Saku vallas", mille eesmärgiks on arendada Tallinnas ja Saku vallas elavatele hoolduskoormusega inimestele toetavaid teenuseid. 

Projekti toel viiakse läbi veebipõhine tugigrupp Soome mudeli baasil ja pakutakse individuaalset nõustamist ja teraapiat savivälja teraapiameetodil eesti, vene aga vajadusel ka inglise ja soome keeles, et toetada projekti suunatud hoolduskoormusega inimeste  psühhosotsiaalset toimetulekut ja tööturul püsimist või sinna pääsemist. 

Samuti tõstetakse sotsiaalalatöötajate teadlikkust teemadest, mis on seotud hoolduskoormusega inimeste igapäevaelu vajaduste ja psühhosotsiaalse toimetulekuga. Selleks arendatakse neile välja koolitusprogramm ja testitakse seda Tallinnas ja Saku vallas. 

Projekti sihtrühmaks on 15-aastased ja vanemad inimesed, kes abistavad hooldusvajadusega inimest. Need on inimesed, kes abistavad (sh korraldavad abi) või hooldavad oma lähedast või tuttavat hooldusvajadusega inimest (ema, isa, vanavanemat, venda, õde, naabrit, endist töökaaslast jne) ja kes jagavad sama eluaset või elavad mujal.

Teenused hoolduskoormusega inimestele: 

  • individuaalne nõustamine ja loovteraapia savivälja teraapia meetodil - seda kasutatakse põhiliselt psühhiaatrias ja traumateraapias, samuti rehabilitatsioonis. Saviteraapia sobib hästi nii lastele kui täiskasvanutele järgmistel juhtudel: traumakogemus (õnnetused, vägivaldsed suhted, lahkuminek, lähedase haigus või surm jms), muutused või keerulised olukorrad seoses elukorraldusega, tööga, suhetega, kooliprobleemidega), erivajadused, ülitundlikkus, füüsilised vaevused, nõrk motoorika, hüperaktiivsus ja keskendumisraskused, psühhosomaatilised sümptomid jne. 
  • töötavatele hoolduskoormusega lähedastele suunatud tugigrupi teenus - tugigrupp pakub töötavale hooldajale, kellel on oht läbipõlemiseks, tasuta rühmategevusi ja individuaalseid arutelusid. Tugigrupp viiakse läbi veebis 2023 aasta kevadel.

Projektis osalemise kohta saad infot sotsiaalhoolekande osakonnast kaire.kopli@sakuvald.ee

Projektijuht Keete Janter, keete.janter@gmail.com