« Tagasi

Hakkas kehtima uus laste ja noorte sporditegevuse toetamise kord

Alates 1. augustist hakkas kehtima uus Saku valla laste ja noorte sporditegevuse toetamise kord. 

Pärast spordiklubist vastava teate saamist tuleb lapsevanematel märkida ARNO keskkonnas, millisele spordiklubile ta soovib lapsele mõeldud toetuse (kuni 20 eurot) määrata. Lapse mitmes trennis osalemisel tuleb teha eelistusvalik, sest noore sporditegevust toetatakse ainult ühes spordiklubis ühel spordialal. 

E-keskkonda ARNO sisene SIIT

Toetust makstakse spordiklubidele 2022. aastal Saku valla kuni 19-aastase noore eest, kes õpib üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saku vald ja kes treenib regulaarselt spordiklubis, mille treeningtegevust juhendab vähemalt 3. kategooria kutsekvalifikatsiooniga treener ning treeningud toimuvad vähemalt 8 korda kuus.

Sporditegevuse toetuse suurus on kuni 20 eurot noore kohta kuus, kuid mitte rohkem kui osalustasu kuus. Taotlusi saavad esitada kõik spordiklubid, kus treenivad eelpool nimetatud tingimustel Saku valla lapsed.

Toetus kantakse valla poolt spordiklubile vastavalt esitatud arvele. Alates 1. augustist ühtegi spordiklubitreenerit Saku Valla Spordikeskuses ei tööta ja lastevanematele Saku Vallavalitsuse poolt arvet edaspidi ei esitata. Tänaseks on kõik lepingud Saku Valla Spordikeskuse ja lapsevanema vahel lõpetatud. Spordiklubid taotlevad toetust Saku valla toetuste taotlemise süsteemis SPOKU ja lisavad treeningutel osalevate laste nimekirjad haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Rohkem infot sporditoetuse kohta https://www.sakuvald.ee/sport