« Tagasi

Saku vald on esimene omavalitsus Eestis, kes võtab jäätmete liigiti kogumisel vastu uue väljakutse.

Kui siiani on valla elanikud saanud üle anda biolagunevaid jäätmeid, vanapaberit, segaolmejäätmeid ja pakendeid, siis nüüd astutakse samm edasi. 

Ringlussevõtu suurendamiseks on vallas loodud kõik võimalused jäätmete liigiti sorteerimiseks. Seejuures kogudes pakendid omakorda kolmeks: 1. plast- ja metallpakendid, 2. klaaspakendid ja 3. paberpakendid. Nii saab tõsta materjalina taaskasutusse jõudvate jäätmete osakaalu.

Kõikide eri liiki pakendite vedu ja taaskasutusse suunamine on tasuta, kulud katab TVO.