« Tagasi

Energiahinna hüvitise kalkulaator

Rahandusministeeriumi energiahinna tõusu osalise kompenseerimise veebirakendusest saavad pered vaadata, kas kuulutakse toetuse sihtrühma, ning arvutada välja elektri-, gaasi- ja küttehinna hüvitise suuruse.

Kalkulaatori abil saavad pered oma sissetulekuid sisestades kindlaks teha, kas neil on toetusele õigus. Eelkõige on hüvitise eesmärgiks toetada arvete tasumisel vähemkindlustatud leibkondi kui kõige haavatavamat sihtrühma, et niigi keerulisel koroonaviiruse leviku ajal nende perede koormus ei kasvaks.

Õigus toetusele on üksi elaval isikul või perel, kelle netosissetulek on alla kehtestatud sissetulekute piiri.  Piiriks pere esimesele liikmele on 1126 eurot kuus, igale järgmisele vähemalt 14-aastasele leibkonnaliikmele 50% piirist (ehk 563 eurot) ja alla 14-aastasele lapsele 30% piirist (ehk 337,8 eurot).

Suhtelise vaesuse piiri ja energiahinna hüvitise kalkulaatori leiab rahandusministeeriumi veebilehelt www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine
Otselink kalkulaatorile SIIN

Hüvitist saab peagi hakata taotlema kohalike omavalitsuste kaudu. Õiguslikud ettevalmistused on lõpusirgel ning vastav määrus jõustub 27. novembril. Hetkel arendatakse taotluste esitamise keskkonda ning paari nädala jooksul peaks ka omavalitsustes selguma taotlemise algusaeg ja täpsem korraldus.

Peredele hüvitatakse septembrist (tagasiulatuvalt) kuni märtsini 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Olenevalt energiatariifidest, taotluste arvust ning eraldatud hüvitiste mahust, otsustatakse 2022. aasta veebruaris selleks ajaks selgunud andmete alusel, kas hüvitamist on võimalik jätkata ka aprillis-mais.

Toetust makstakse riigihalduse ministri 23.11.2021 määruse Suhtelises vaesuses elavatele peredele energiakulude kallinemise mõjude leevendamine alusel.