« Tagasi

Teede äärest veeti ära 40 autokoormat lund

Saku asulas alustati pühapäeval, 14.02. asulasiseste teede äärest suuremate lumehunnikute väljavedamist. Talv pole veel kaugeltki lõppenud ja lund tuleb kindlasti juurde, seepärast otsustas Vallavalitsus suuremate ristmike äärest ja koolide ning lasteaedade juurest lumehunnikud madalamaks lõigata. Eesmärk on muuta piiratud nähtavusega ristmikud taas nähtavamaks ja liiklusele ohutumaks.
Töödeks kasutati teleskooplaadurit (upitajat) ja veoautosid. Kokku veeti ära 40 autokoormat lund. Kui lund tuleb juurde, hinnatakse lume väljaveo vajadust jooksvalt.
Lumekoormad viidi uue jäätmejaama ja raudtee vahelisele tühermaale, kus on lume sulamisel tekkiva vee ära juhtimiseks olemas sadevee tiik.