« Tagasi

Valminud on Saku valda jääva Rail Balticu täpsem tehniline lahendus

Valminud on Rail Balticu projekteerimislõigu Kangrust kuni Harju- ja Raplamaa piirini alamlõigu täpsem tehniline lahendus. RB Rail AS koostööpartneril, Hispaania tunnustatud insenerifirmal IDOM Consulting, Engineering, Architecture, on valminud raudteetrassi paiknemise ning ristumiste tehnilised lahendused Rail Balticu alamlõigule Kangrust Harju- kuni Raplamaa piirini. Lõigu kogupikkus on ligikaudu 19 kilomeetrit. Tegemist on ühe alamlõiguga kolmest, mis jääb Tallinn-Rapla 48 kilomeetrisele projekteerimislõigule.

19 kilomeetri pikkune lõik Kangrust kuni Harju- ja Raplamaa piirini kulgeb Kiili ja Saku vallas, Kangru aleviku juures ristub Viljandi maanteega ja sealt lõuna suunas kulgeb kuni maakonna piirini. Trass kulgeb 4,3 kilomeetri ulatuses Männiku raba idaservas, ristub Tallinna ringteega ning jätkub Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Tallinn-Viljandi raudteetrassi vahel kultuurmaastikus. 

Lõigul on ette nähtud kolm kohalikku peatust - Luige, Saku ning Kurtna. Piirkondlikke peatusi arendab lähiajal edasi Rail Baltic Estonia OÜ.

Projektlõigu tehnilisi lahendusi on tutvustatud kõigile trassikoridori jäävatele kohalike omavalitsustele. Lõplikud tööprojektid valmivad aga pärast keskkonnamõju hindamiselt saadud kommentaaride sisseviimist.

Trassile jääb ka Kangru liiklussõlm. Kangru liiklussõlme praegune lahendus on võrreldes esialgsega veidi muutunud. Uut  lahendust on ka Kangru küla seltsile ja kohalikele omavalitsustele tutvustatud.

Kangrust kuni Harju- ja Raplamaa piirini kulgeva lõigu tööprojekt valmib 2021. aastal. Rail Baltic Estonia OÜ ja Maanteeamet on juba alustanud esimeste hangete ettevalmistamist maanteeviaduktide ehitustööde tellimiseks. Maanteeviaduktide ja ökoduktide ehitust alustatakse eeldatavalt 2021. aastal.