« Tagasi

In memoriam Arvo Pärniste

In memoriam

Arvo Pärniste

07.12.1946 – 02.08.2020

Pühapäeva õhtul lahkus meie seast pärast rasket haigust jäädavalt kauaaegne Saku valla juht Arvo Pärniste.

Arvo Pärniste sündis 7. detsembril 1946 Harjumaal Padise vallas Vilivalla külas. Ta õppis Jäneda Sovhoostehnikumis agronoomiat ja Eesti Põllumajanduse Akadeemias (tänases Maaülikoolis) mehhaniseerimist.

Saku valda asus Arvo elama aastal 1981. Ta töötas erinevatel ametikohtadel Kurtna Linnukasvatuse Katsejaamas, viimati direktori asetäitjana tootmisalal.

Pärast Eesti taasiseseisvumist osales Arvo 1993. aastal kohalike omavalitsuste valimistel, kandideerides Saku Vallavolikokku. Ta pääses volikokku, kuid valiti vallavanema ametisse. Sellest ajast siiani on ta aktiivselt vallaelu juhtimise kaasa löönud.

Arvo kandideeris Saku Vallavolikokku ka 1996., 1999., 2002., 2005., 2008., 2013., 2017. aasta valimistel, osutus kõikidel kordadel valituks ning kuulus enim hääli saanud kandidaatide hulka.

Aastatel 1993–2002 ja 2005–2009 töötas Arvo Saku vallavanemana ning 2009–2013 abivallavanemana. Valda juhtides läbis ta Eesti Majandusjuhtide Instituudis kaheaastase omavalitsusjuhtide koolituse.

Aastatel 2003–2005 oli Arvo Jõelähtme abivallavanem, Saku valla tegemistes lõi ta sel ajal kaasa volikogu liikmena. Vallavolikogu liige oli ta ka aastatel 2013–2017.

Alates 2018. aastast kuni jäädava lahkumiseni oli Arvo Saku Vallavalitsuse liige, lõi valla juhtimises aktiivselt kaasa, tundis edusammudest rõõmu ning valutas iga pisiasja pärast südant.

Arvo pühendas palju aega valla juhtimisele, kuid talle oli väga oluline ka ühiskondlik töö. Talle oli tähtis külade liikumine, ta oli aastaid Kurtna külavanem ja sealse elu eestvedaja. Arvo oli aktiivne Saku Lõviklubi liikmete ridades ning temast sai Saku Priitahtlike Pritsimeste MTÜ loomisel aktiivne päästja ning kauaaegne seltsi juhatuse liige.

Oma töö ja ühiskondliku töö kõrvalt jõudis Arvo olla abikaasa, kolme tütre isa ja seitsme lapselapse vanaisa.

Vaba aega oli tal vähe. Selle vähese vaba aja veetis ta enamasti Vilivalla külas oma kodutalu taastades.

Jääme Arvot mäletama kui töökat ja kohusetundlikku vallajuhti, kes pidas alati sõna, oli õiglane, omakasupüüdmatu ja ääretult aus. Jääma teda mäletama kui kolleegi, kes oli sooja südamega, mõistev ja toetav. Usume, et Arvo roll Saku valla juhtimises on nii suur, et seda üle hinnata lihtsalt ei ole võimalik. Tema eestvedamisel on vald palju arenenud, mitmed tema ideed saavad tegudeks edaspidi.

Aitäh Sulle, Arvo, kõige eest! Jää hüvasti!

Leinavad kolleegid Saku Vallavalitsusest ja Saku Vallavolikogust