« Tagasi

1. september on mittetulundusliku tegevuse projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg

 

Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud.

Projekti tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanikele elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.

Käesolevast taotlusvoorust on võimalik toetust taotleda tegevustele, mis viiakse ellu ajavahemikul 1. september 2020 kuni 31. märts 2021. Taotlusvooru eelarveline maht on vähemalt 11 140 eurot. 

Tutvu enne taotluse esitamist toetuse andmise korraga valla kodulehel.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. september 2020 e-toetuste keskkonnas. Taotluste esitamine ja menetlemine toimub infosüsteemis SPOKU.

Info ja abi e-postil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 671 2405.