« Tagasi

Algas toetuste taotlemine huviringide käivitamiseks

Alates 19. maist saab esitada taotlusi huviringi läbiviimiseks Saku vallas järgmisel 2020/2021. õppeaastal.

Saku vallavalitsus kuulutab välja konkursi 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku rahastuse täiendava toetuse jagamiseks eraõiguslikele juriidilistele isikutele.Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalemisvõimalusi kultuuri-, spordi-, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas. Sihtgrupp on 7-19 aastased noored Saku vallas.

Toetuse eraldamisel toetatakse projekte, mille tulemusena

1. tegevus toimub süsteemselt, regulaarselt ning juhendatult hiljemalt alates 1. oktoobrist 2020  kuni järgmise aasta 1. juunini 2021.a;

2. luuakse täiendavaid võimalusi huvialaringide mitmekesistamiseks Saku vallas;

3. luuakse võimalusi hariduslike erivajadustega laste osalemiseks huvihariduses ja huvitegevuses;

4. suurendatakse huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust;

5. pakutakse huviharidust ja huvitegevust rohkemale arvule noortele.

Toetust saab taotleda järgmistele tegevustele:

1. juhendajate töötasude katmiseks;

2. juhendajate ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;

3. vajalike õppevahendite soetamiseks;

4. muu põhjendatud kulu katmiseks.

Toetust ei saa taotleda Saku Vallavalitsuse hallatav asutus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 19. juuni 2020. a.

Infopäev taotlejatele toimub 10. juunil kell 17.00 Saku Vallaraamatukogus.

Taotlus tuleb esitada  Saku Vallavalitsuse kodulehel läbi veebipõhise toetuste taotlemise e-keskkonna SPOKU. Sisene keskkonda siit.

Info: annely.suvi@sakuvald.ee, tel 520 0100.