« Tagasi

3. veebruar 2020 on mittetulundusliku tegevuse projekti- ja tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg

 

MTT toetuse taotlusi võetakse vastu 2020. aastast e-teeninduse keskkonnas. Taotluste esitamine ja menetlemine toimub infosüsteemis SPOKU. Tänasest on taotlusvoor avatud ning võite asuda taotlust täitma. Kui tekib küsimusi või esineb probleeme, siis palun sellest teavitada arendusspetsialisti e-postil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 6712405.

15. jaanuaril 2020 kell 17.30 toimub Saku Vallaraamatukogus (Teaduse 1, Saku) MTT infotund, kus tutvustatakse e-teeninduse keskkonnas taotluse esitamise võimalust ja menetlemist. 

Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud.

Projekti tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanikele elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.

Tegevustoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on aleviku või külaliikumise arendamine ning Saku Vallavolikogu otsusega spordiklubid Saku Sporting, Saku Korvpalliklubi, Tantsuklubi Danceland ja ühendused seltsing Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka pensionäride ühendus, seltsing Kajamaa piirkonna külade pensionäride ühendus „Meelespea",  seltsing Saku pensionäride ühendus „Elukaar", MTÜ Saku Diabeetikute Selts", MTÜ Saku valla Invaühing ja Saku Valla Lasterikaste Perede Ühendus.

2019. aasta projektide ja tegevustoetuse aruanded esitatakse vanal viisil elektrooniliselt e-postile saku@sakuvald.ee