« Tagasi

Uuendusraied Juuliku ümbruses

Järgmise aasta jaanuaris kavandab RMK uuendusraieid Juuliku ümbruse riigimetsas. Tegu on Saku alevist Laagri poole jääva metsaalaga kahel pool Tabasalu teed. Ligi 80-hektarisest metsaosast on vana metsa ligi pool pindalast, keskealist ja valmivat metsa 40% ja noort metsa ainult 10%, ehk puistute vanuseline struktuur on tugevalt vana metsa osakaaluga. Et antud metsaala tervikuna oleks vastupidav kahjustustele (näiteks torm ja üraskirüüsted) ja rekreatiivselt kasutatav ka aastakümnete pärast meie laste ja lastelastejaoks, siis on vajalik uuendusraietega rajada uut metsapõlve. Arvestades ala asulalähedust ja tema rolli müratõkkena, oleme langid kavandanud hajutatult ja väikestes osades ning jaganud uuendamise etappidesse – ükski lank ei ületa kahte hektarit, peamiselt on need u 1,5 ha suurused. Lankide kogupindala on 12,1 ha, mis on 15% kogu riigimetsa pindalast Juulikul. Uue metsapõlve lankidele rajame ülejärgmise aasta kevadel ja järgmist raiejärku ei kavandata Juuliku metsadesse enne, kui eelmised on piisavalt uuenenud, minimaalselt jääb kahe raiejärgu vaheliseks ajaks viis aastat.

Töid tutvustav koosolek on kavas 23. oktoobril kell 16 kogunemisega Nurme tänava Tabasalu tee pool otsas, maja nr 94 vastas kergliiklusteel. Täiendav info RMK Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin (jurgen.kusmin@rmk.ee).