7.11.16

Saku Vallavolikogu alatised komisjonid

 

Eelarvekomisjon: esimees Aare Järvelaid, aseesimees Marti Rehemaa, liikmed Marko Tali, Kaur Lohk, Lembit Makstin;

Revisjonikomisjon: esimees Lemmi Oro, aseesimees Ken Kukkonen, liige Mai Stern;

Hariduskomisjon: esimees Marti Rehemaa, aseesimees Ülle-Triin Enden, liikmed Tiiu Rõuk, Anu Kattel, Merike Sisask;

Kultuuri- ja külaelu komisjon: esimees Marianne Rande, aseesimees Annely-Thea Häggblom, liikmed Katrin Krasilnikov, Juhan Talpsepp, Kairi Zaletajev;

Sotsiaalkomisjon: esimees Eda Esperk, aseesimees Vaike Pähn, liikmed Viive Rosenberg, Sale Mantsik, Margit Nurmeots, Sirje Peterson;

Arendus- ja ettevõtluskomisjon: esimees Mart Siimann, aseesimees Arvo Pärniste, liikmed Priit Tinits, Aivo Liiv, Külli Männik;

Keskkonnakomisjon: esimees Arvo Pärniste, aseesimees Tanel Ots, liikmed Arvi Ratassepp, Ülle-Triin Enden, Katri Ots, Kalle Pungas;

Spordikomisjon: esimees Peeter Leidmaa, aseesimees Ulvi Läänemets, liikmed Siim Vilba, Kristjan Saar, Veiko Kruustük, Argo Zirk.

 

Komisjoni koosolekust võib sõnaõigusega osa võtta komisjoni mittekuuluv volikogu liige või vallavalitsuse liige. Teiste isikute kutsumise komisjoni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab koosoleku kokkukutsuja.

 

Toimetaja: VICTORIA PARMAS