18.11.22

 

1. augustist 2022 hakkas kehtima uus laste ja noorte sporditegevuse toetamise kord

Vaata järgi - Sporditegevuse ja baastoetuse taotlemise veebikoolituskoolitus:

Uuele sporditoetusele üleminek - koolitus ja info-20220810_100234-Koosoleku salvestamine.mp4

____________

Sporditoetus igale Saku valla lapsele

Kui seni toetati trennis käimist eelisarendatavate klubide kaudu, siis nüüd saavad toetust taotleda kõik spordiklubid.

Spordiklubid saavad taotleda  7-19 aastaste Saku valla noorte sporditegevuse toetuseks igakuiselt 20 eurot, kuid mitte rohkem kui tegelik treeningu osalustasu. Toetuse saamiseks peab spordiklubi esitama taotluse SPOKU süsteemis ning kandma noore sportlase andmed ARNO-sse, lapsevanem omakorda määrab ARNO-s toetust saava spordiklubi. Eelduseks on,  et laps treenib regulaarselt spordiklubis, mille tegevust juhendab vähemalt  3. kategooria kutsetaseme treener ja trennid toimuvad vähemalt kaheksa korda kuus. Sporditegevust toetatakse ainult ühes spordiklubis ja ühel alal. Soovi korral on võimalik hiljem klubi muuta.

Erandkorras võib väljaspool Saku valda tegutseva spordiklubi asemel esitada taotluse SPOKU süsteemis lapsevanem koos kuludokumendiga.

____________

Baastoetus spordiklubidele

Saku valla spordiklubid saavad täiendavalt taotleda noorte sporditegevuse läbiviimiseks baastoetust. Seda on õigus saada klubil, kelle õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, spordiregistris või kes on EOK alaliidu liige. Eelduseks on, et klubi treeningtegevust juhendab vähemalt 3. kategooria kutsetaseme treener ja treeningud toimuvad vähemalt kaheksa korda kuus. Baastoetus määratakse ühekordse summana järgnevaks kalendriaastaks. Toetuse suurus arvutatakse vastavalt treeningutes osalevate ja Saku valda registreeritud noorte arvule toetuse saamisele eelneva aasta 1. novembri seisuga. Toetuse suurus on 50 eurot noore kohta aastas.

Baastoetuse saamiseks peab spordiklubi esitama SPOKU-s taotluse igal aastal hiljemalt 30. novembril.

2022. aastal esitatakse baastoetuse taotlus hiljemalt 15. augustil 2022.a. Sellel aastal on baastoetus suurus kuni 21 eurot noore kohta, mida arvestatakse vastavalt taotletud kuudele (maksimum 5 kuud).

____________

Saku valla laste ja noorte sporditegevuse toetamise kord

____________

Küsimuste korral võtke ühendust: Anne-Ly Suvi, e-post annely.suvi@sakuvald.ee, telefon 671 2449