3.03.20

Saku valla vapimärk antakse auavaldusena füüsilisele isikule silmapaistva saavutuse või valla huvides tegutsemise eest. Vapimärgi ja tunnistuse annab üle volikogu esimees või vallavanem vastavalt esitatud taotlustele mõnel pidulikul üritusel.

 

2020
Tiiu Treufeldt
Piret Sahva
Sirje Oja
Airi Maasalu

2019
Carmen Alasoo
Marika Liivik
Rein Rinne
Sirje Subbe-Tamm
Arne Zirk
Aide Vungo
Viktor Kekk

2018

Hanno Tamm
Jaak Tiirmaa
Sille Kevvai
Anneli Sulin

2017

Marit Aro
Rein Kobin
Arvo Laud
Ene Linnutaja
Maire Laur
Evelin Normak

2016

Riho Evendi
Sirje Villo
Reet Videse
Krista Polman
Kersti Kivi
Helen Kelo
Marianne Õun
Karin Tenisson-Alev