« Tagasi

Lasteaia- ja -hoiu kohatasust vabastamisest

Seoses üleriigiliste koroonapiirangute pikendamisega pikendab ka Saku vald nii lasteaias kui lastehoius käivate laste vanemate kohatasust vabastust aprilli lõpuni.

Volikogu aprillikuu istungi päevakorras on järgmised otsused:

  • Vanem vabastatakse kohatasu maksmise kohustusest perioodil 12. aprill kuni 30. aprill 2021 nende päevade eest, mil laps lasteaia- või lapsehoiuteenust ei kasutanud.
  • Lapsehoius käivate Saku valla laste eest hüvitatakse lapsehoiule kohatasu perioodil 12. aprill kuni 30. aprill 2021 nende päevade eest, mil laps lapsehoiuteenust ei kasutanud.

Neile lapsevanematele, kelle laps sellel ajavahemikul viibib lasteaias või lapsehoius, kohaldatakse päevapõhist arvestust, st lapsevanem saab arve ainult nende päevade eest, mil laps teenust kasutas. Lapsehoius käivate laste eest hüvitab vald lapsehoiuteenuse pakkujale kohatasu nende päevade eest, millal laps lastehoius ei käinud. Kohalkäidud päevade eest tasub lapsevanem.

Vabariigi Valitsus on rangelt soovitanud lapsevanematel viia  lapsed lapsehoidudesse ja lasteaedadesse ainult vältimatu vajaduse korral.