« Tagasi

Tänasest saab hääletada kõikides valimisjaoskondades

Tänasest kuni 22. maini kell 12-20 saab hääletada kõikides valimisjaoskondades. Valijad oodatakse hääletama neile harjumuspärastesse valimisjaoskondadesse. Saku vallas on moodustatud kolm valimisjaoskonda:

1) valimisjaoskond nr 1 - Teaduse tn 14, Saku alevik (Saku Lasteaed Päikesekild, e-aadress katre.ulmas@sakuvald.ee, telefon 5411 0046);

2) valimisjaoskond nr 2 - Tallinna mnt 10, Saku alevik (Saku Gümnaasiumi peahoone, miia.siidra@sakuvald.ee,  5411 0047);

3) valimisjaoskond nr 3 - Kurtna tee 8, Kiisa alevik (Kiisa Vabaajakeskus, marianne.rande@sakuvald.ee, 5411 0048).

Juhime veelkord tähelepanu, et seoses Saku Valla Maja renoveerimisega asub varem aadressil Teaduse tn 1 asunud valimisjaoskond nr 1 lasteaias Päikesekild aadressil Teaduse tn 14. Lasteaia territooriumile pääseb Juubelitammede tee poolsest parklast.

Täpsema info, kuhu teid on hääletama oodatakse leiab valijakaardilt või  sisestades oma aadressi veebilehel https://valimised.rahvastikuregister.ee/

Kes ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võib taotleda hääletamist kodus. Selleks  tuleb esitada põhjendatud kirjalik taotlus hiljemalt  valimispäeval kell 14. Valimispäeval saab esitada taotluse ka kell 9–14 oma valimisjaoskonda helistades.

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda valijad ja valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Saku valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

Kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada sooviv valija terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta kuni eelhääletamise viimase päeva kella 14-ni esitada kirjaliku taotluse Saku Vallavalitsusele või Saku valla valimisjaoskonnale nr 1 (katre.ulmas@sakuvald.ee, 5411 0046).

Valimispäeval, 26. mail saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Valima minnes tuleb kaasa võtta fotoga isikut tõendav dokument, näiteks ID-kaart, pass või juhiluba. Valijakaarti kaasa võtma ei pea.

Euroopa Parlamendi valimistel saavad hääletada Eesti kodanikud ja siin alaliselt elavad ning hääletamiseks soovi avaldanud teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud. Üle Eesti on üks ringkond, mis tähendab, et valida saab kõigi 66 kandidaadi vahel.

Endiselt saab hääletada elektrooniliselt aadressil www.valimised.ee ööpäevaringselt kuni 22. mai kella 18-ni. Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades nimetatud ajavahemikul uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel valimisjaoskonnas. Valimispäeval, 26. mail häält muuta ei saa.